Luk

Tal patienternes sag

Kræftens Bekæmpelse arbejder for, at færre får kræft, flere overlever kræft samt at flere får et bedre liv med og efter kræft. Som politisk frivillig i enten en lokalforening, et regionsudvalg eller i hovedbestyrelsen kan du arbejde for dette - f.eks. ved at gå i dialog med politikere om bedre vilkår for kræftpatienter op til, under og efter et kræftforløb.

Hvad vil du gerne lave?

Bliv frivillig i din lokalforening

Som politisk frivillig i en lokalforening er du talerør for Kræftens Bekæmpelse lokalt og i samarbejdet med kommunen.

Bliv frivillig i dit regionsudvalg

Som frivillig i Kræftens Bekæmpelses regionsudvalg holder du bl.a. møder med hospitalsledelser og regionspolitikerne.

Bliv frivillig i hovedbestyrelsen

Som frivillig i hoved-
bestyrelsen er du med til at sætte den overordnede retning for Kræftens Bekæmpelse opgaver.