Luk

Generelle retningslinjer

Opdateret d. 1. juli 2021

Et politisk flertal på Christiansborg blev den 10.juni enige om en plan for yderligere genåbning af Danmark fra den 11.juni. Aftalen kan læses i sin helhed på Justitsministeriets hjemmeside

Det store forsamlingsloft på 500 personer trådte i kraft d. 11. juni og er nu det eneste forsamlingsloft, man skal orientere sig efter. Det store forsamlingsloft gælder frem til 31. august.
Der er indført en række lempelser for blandt andet større motionsarrangementer, hvor forsamlingsloftet på 500 efter nu nærmere fastsatte regler kan overskrides.
Det betyder, at man nu kan afvikle stafetter på op til 5000 mennesker samtidigt, inddelt i sektioner på max 500 deltagere. Arrangementer med op til 500 deltagere er fritaget for fremvisning af coronapas.

For mere information om afvikling af stafetter Se mere her

Følgende retningslinjer gør sig pr. 14.juni gældende i Kræftens Bekæmpelse:

Forsamlingsloftet udendørs
I forhold til forsamlingsloftet udendørs – og herunder gældende også for idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi – hæves forsamlingsloftet til 500 personer.

14. juni – 31- august: Her gælder det store forsamlingsloft på 500 deltagere. Stafet for Livet er dog omfattet af de undtagelser, der er vedtaget omkring det store forsamlingsloft (se under Stafet For Livet)
31. august forventes forsamlingsloftet helt afskaffet

Man har derfor mulighed for at mødes udendørs til f.eks. bestyrelsesmøder og styregruppemøder, og man har mulighed for at afvikle udendørs aktiviteter såsom gå-hold og motion i regi af lokalforeninger og rådgivninger eller aktiviteter i regi af Stafet For Livet.

De gældende anbefalinger om afstand samt krav til hygiejne skal fortsat overholdes, også ved udendørs aktiviteter. Der er i forsamlinger udendørs i foreningsregi, under det store forsamlingsloft (op til 500 deltagere samtidigt), ikke krav om mundbind eller coronapas.

Partierne har besluttet at mødes før hver enkelt genåbningsdato for at vurdere den aktuelle smittesituation. Det betyder, at såfremt der sker en stigning i smittetal, kan politikerne justere datoer og forsamlingsloft. Indtil videre arbejder vi i Kræftens Bekæmpelse ud fra ovenstående plan, og vi opdaterer vores informationer løbende, hvis der kommer nye udmeldinger.

Vi følger fortsat nøje udmeldingerne fra myndighederne og holder også øje med eventuelle lokale nedlukninger (som kan være både på nedlukninger pr. sogn og pr. kommune), hvis det får betydning for vores frivillige aktiviteter. Kontakt dit lokale områdekontor eller rådgivning, hvis du har spørgsmål til nedlukninger i dit lokalområde.

Forsamlingsloftet indendørs
Reglerne for det indendørs forsamlingsloft i foreningsregi er:

1. juli: Hæves til 250 personer
31. august: Afskaffes helt

Derfor kan man i Kræftens Bekæmpelse samles til både interne møder med andre frivillige og med ansatte i foreningen til fx bestyrelsesmøder og styregruppemøder og man kan afvikle eksterne arrangementer som foredrag, kurser og lignende. Dette selvfølgelig med de gældende krav til både afstand og hygiejne (se mere længere nede i teksten).

Cafétilbud i kommunerne kan i lighed med andre sundhedsrettede tilbud gennemføres, hvis der er adgang til lokalerne, og det er muligt at overholde forsamlingsreglerne og øvrige retningslinjer svarende til rådgivningernes (se nedenfor).

Coronapas i foreningsregi
Der er ikke længere krav om coronapas i Kræftens Bekæmpelse. Dog gælder der særlige regler ved arrangementer, der er klassificeret som større motionsarrangementer (Stafet For Livet). Se specielt herom under Stafet for Livet.

Vores genbrugsbutikker følger coronakravene til detailhandlen og er genåbnet. Se nærmere om åbningstider mv. på cancer.dk – Find butik.

Kræftrådgivninger og patientstøtteaktiviteter

 • Tidsbestilling til rådgivningssamtaler med fremmøde benyttes da vi har med sårbare brugere at gøre. Fra 15. august forventer vi igen at kunne tilbyde åben rådgivning. Dette vil dog være afhængigt af smittesituationen til den tid, og om Sundhedsstyrelsen medio august fjerner den generelle anbefaling om 1 m. afstand.
 • Grupper og aktiviteter for kræftrådgivningens brugere og interne møder kan gennemføres indendørs med overholdelse af ovenstående retningslinjer og anbefalinger og inden for rammerne af forsamlingsforbuddet
 • Samtaler i lokale rådgivningstilbud gennemføres i det omfang kommunen tillader det
 • I områder, hvor brugere bevæger sig omkring, anbefales af forsigtighedshensyn 2 m. afstand. Når man er siddende, er afstandskravet min. 1. meter.
 • Navigatorer kan med overholdelse af gældende restriktioner varetage deres opgaver i normalt omfang.
 • Møder og arrangementer for eksterne som benytter kræftrådgivningernes lokaler kan afholdes med overholdelse af ovenstående retningslinjer og anbefalinger.
 • Der er ikke krav om brug af mundbind længere, hverken ved indendørs møder i Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger eller kræftrådgivninger.
 • Der er ikke krav om coronapas i Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger og kræftrådgivninger. Særlige regler gør sig gældende i forhold til Stafet For Livet.

Ovenstående retningslinjer gør sig gældende for alle patientstøtteaktiviteter, uanset om aktiviteten foregår på en rådgivning eller i regi af lokalforeningen.

Generelle retningslinjer i Kræftens Bekæmpelse:

 • Bliv hjemme ved symptomer som mild forkølelse, hoste, feber og muskelømhed
 • Undgå fysisk kontakt som at give hånd og kram
 • Vask hænder tit eller brug håndsprit
 • Følg lokale og nationale myndighedsudmeldinger vedr. forsamlinger
 • Overhold retningslinjerne om min. 1 meters afstand, både gående og siddende.

Vær opmærksom på at retningslinjerne også gælder, når man er coronavaccineret

Hold dig opdateret
Myndighedernes anbefalinger og tiltag omkring coronavirus (covid-19) kan bl.a. findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk, politi.dk (specielt om regler for afholdelse af arrangementer mv.), ligesom man på dr.dk og tv2.dk løbende kan følge udviklingen.

Har du generelle spørgsmål, så kontakt dit lokale områdekontor og/eller rådgivning, eller ring eller skriv til Frivillig Indsats på tlf. 35 25 75 03 og frivillig@cancer.dk