Luk

Generelle retningslinjer

Opdateret 12. maj 2021

Et politisk flertal på Christiansborg er den 4. maj blevet enige om en plan for yderligere genåbning af Danmark fra den 6. maj. Aftalen kan læses i sin helhed på Justitsministeriets hjemmeside.

Den nye genåbningsplan fastholder tidsplanen for hvordan man gradvis hæver det lille forsamlingsloft udendørs, se nedenfor.

Det store forsamlingsloft på 500 personer forlænges til og med 31. august, men der indføres fra d. 21. maj en række lempelser for blandt andet motionsarrangementer, festivaller med flere, hvor forsamlingsloftet på 500 efter nu nærmere fastsatte regler kan overskrides. Dette har særligt betydning for Stafet For Livet med et deltagerantal på over 500.

Se mere her

Følgende retningslinjer gør sig pr. 6. maj gældende i Kræftens Bekæmpelse:

Forsamlingsloftet udendørs i hele landet – væsentligt for aktiviteter for både lokalforeninger og Stafet For Livet

I forhold til forsamlingsloftet udendørs og herunder gældende også for idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi hæves forsamlingsforbuddet til 75 personer. Det betyder, at vi i Kræftens Bekæmpelse fortsat kan afvikle udendørs aktiviteter i forhold til nedenstående udmeldte tidsplan for det lille forsamlingsloft. Man har derfor mulighed for at mødes udendørs til f.eks. bestyrelsesmøder og styregruppemøder, og man har mulighed for at afvikle udendørs aktiviteter såsom gå-hold og motion i regi af lokalforeninger og rådgivninger eller aktiviteter i regi af Stafet For Livet. De gældende anbefalinger for 2 meters afstand samt krav til hygiejne skal fortsat overholdes, også ved udendørs aktiviteter. Der er i forsamlinger udendørs i foreningsregi ikke krav om mundbind eller coronapas.

Det lille forsamlingsloft udendørs som udmeldt den 4.maj: 

6. maj hæves loftet til 75 udendørs
21. maj hæves det til 100 udendørs
11. juni - fra denne dato afskaffes det lille forsamlingsloft udendørs, og der vil herefter frem til og med 31. august gælde det store forsamlingsloft på kun 500 deltagere – Stafet for Livet er dog omfattet af de undtagelser, der er vedtaget omkring det store forsamlingsloft (se under Stafet For Livet)
31. august forventes forsamlingsloftet helt afskaffet

Partierne har besluttet at mødes før hver enkelt genåbningsdato for at vurdere den aktuelle smittesituation. Det betyder, at såfremt der sker en stigning i smittetal, kan politikerne gå ind og justere på datoer og forsamlingsloft. Indtil videre arbejder vi i Kræftens Bekæmpelse ud fra ovenstående plan, og vi opdaterer vores informationer løbende, hvis der kommer nye udmeldinger.

Vi følger fortsat nøje udmeldingerne fra myndighederne og holder også øje med eventuelle lokale nedlukninger (som kan være både på nedlukninger pr. sogn og pr. kommune), hvis det får betydning for vores frivillige aktiviteter.

Forsamlingsloftet indendørs:

Der er som udgangspunkt forskellige udmeldinger fra henholdsvis kulturministeriet og socialministeriet i forhold til mulighederne for at mødes indendørs i foreningsregi. I Kræftens Bekæmpelse vælger vi at lægge os indenfor retningslinjerne fra socialministeriet, hvilket betyder at vi i foreningsregi er omfattet af forsamlingsforbuddet indendørs der på nuværende tidspunkt er på 25 personer.

Derfor kan man i Kræftens Bekæmpelse mødes med andre frivillige og med ansatte i foreningen til fx bestyrelsesmøder og styregruppemøder eller i andre sammenhænge relevante for samarbejde og planlægning af aktiviteter. Dette selvfølgelig med de gældende krav til både afstand og hygienje (se mere længere nede i teksten).

Den gradvis udfasning af det indendørs forsamlingsloft forventes at være følgende:

 • 6. maj hæves loftet til 25 indendørs
 • 21. maj hæves det til 50 indendørs
 • 11. juni hæves det til 100 indendørs
 • 1. august afskaffes forsamlingsloftet helt

Vi afventer forsat yderligere afklaring på at kunne afvikle aktiviteter med eksterne brugere og deltagere, såsom foredrag med videre, indendørs i lokaler med offentlig adgang. Ligeledes afventer vi afklaring af spørgsmål om brugen af coronapas. Vi opdaterer Q and A så snart vi har yderligere afklaring på dette. Cafétilbud i kommunerne kan dog i lighed med andre sundhedsrettede tilbud gennemføres, hvis der er adgang til lokalerne og det er muligt at overholde forsamlingsreglerne og øvrige retningslinjer svarende til rådgivningernes.

Vores genbrugsbutikker følger coronakravene til detailhandlen og er genåbnet med skærpede adgangskrav fra den 1. marts 2021. Se nærmere om åbningstider mv. på cancer.dk – Find butik.

Kræftrådgivningerne:

 • Fremmøde til tidsbestilte rådgivningssamtaler benyttes, når det er muligt, og vi opfordrer ikke længere til primært at benytte samtale over telefon/Teams
 • Deltagere i visiterede samtalegrupper og stillesiddende aktiviteter kan mødes fysisk (max. 25 personer og med overholdelse af afstand på 2 m., og sædvanlige foranstaltninger omkring hygiejne
 • Aktiviteter hvor deltagere er fysisk aktive kan gennemføres udendørs (op til 75 personer)
 • Samtaler i lokale rådgivningstilbud gennemføres i det omfang kommunen tillader det.
 • Navigatorer kan med overholdelse af gældende restriktioner varetage deres opgaver i normalt omfang.
 • Brugere af tilbud i kræftrådgivningerne skal ikke anvende coronapas

Generelle retningslinjer i Kræftens Bekæmpelse:

 • Bliv hjemme ved symptomer som mild forkølelse, hoste, feber og muskelømhed
 • Undgå fysisk kontakt som at give hånd og kram
 • Vask hænder tit eller brug håndsprit
 • Følg lokale og nationale myndighedsudmeldinger vedr. forsamlinger
 • Hold afstand på 2 meter

Vær opmærksom på at retningslinjerne også gælder når man er coronavaccineret

Hold dig opdateret
Myndighedernes anbefalinger og tiltag omkring coronavirus (covid-19) kan bl.a. findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk, politi.dk (specielt om regler for afholdelse af arrangementer mv.), ligesom man på dr.dk og tv2.dk løbende kan følge udviklingen.

Har du generelle spørgsmål, så kontakt dit lokale områdekontor og/eller rådgivning, eller ring eller skriv til Frivillig Indsats på tlf. 35 25 75 03 og frivillig@cancer.dk