Luk

Generelle spørgsmål

Hvilke forholdsregler skal jeg som frivillig tage i forhold til coronavirus?

 • Udskyd eller aflys alle KB-arrangementer indtil videre - både interne og eksterne
 • Undgå at møde op på Kræftens Bekæmpelses adresser til og med 10. maj.  
 • Afhold møder på Skype
 • Vask hænder hyppigt, undgå at give hånd, kramme og kysse, når du hilser på andre

Kan vi afholde vores planlagte generalforsamling?

 • Nej. Alle fysiske møder, foredrag og generalforsamlinger skal udsættes - foreløbigt til efter d. 10. maj. Det gør vi for at mindske risikoen for smittefare fra borgere til pårørende til patient, da vi i Kræftens Bekæmpelse har et særligt hensyn til patienter med nedsat immunforsvar. Vi skal endvidere som organisation tage samfundsansvar og gøre vores for at sænke tempoet på smittespredning og dermed mindske belastningen på vores sundhedsvæsen
 • Udskudte generalforsamlinger skal først holdes, når der er fuldt overblik og kontrol over COVID-19 i Danmark. I stedet for udlæg til ny avisannoncering for offentliggørelse af generalforsamlinger tilbyder vi at udsende lokalt nyhedsbrev til medlemmer samt at opdatere de lokale hjemmesider
 • Vi er fuldt ud bevidste om, at det er imod vedtægterne, hvis vi ikke afholder generalforsamlinger inden udgangen af marts. I den situation vi står i, vurderer vi dog, at det er den rigtige beslutning. Dermed bliver det også denne bestyrelse, der udpeger delegerede til repræsentantskabsmødet. Denne vurdering regner vi med, at der bliver bakket op om blandt medlemmerne rundt om i landet. I aflysningen af generalforsamlingen kan I eventuelt skrive: 

  Udsættelse af generalforsamling

  Den nuværende situation med spredning af coronavirus (COVID-19) betyder desværre, at vi er nødsaget til at udskyde vores anmeldte generalforsamling.

  I Kræftens Bekæmpelse har vi et særligt ansvar for at sikre, at smitten ikke spreder sig. Kræftpatienter er i den gruppe af mennesker, der er særligt udsatte i forbindelse med coronavirus. Derfor er der taget beslutning om at aflyse alle arrangementer i regi af Kræftens Bekæmpelse til efter d. 10.maj. Udviklingen bliver i øvrigt fulgt tæt, og ændrede retningslinjer vil blive meldt ud, hvis det vurderes nødvendigt. Den hidtidige bestyrelse fortsætter, indtil generalforsamlingen kan afholdes.

  Vi ved derfor endnu ikke, hvornår det bliver muligt at afholde generalforsamling. Når det sker, indkaldes den til på ny med samme varsel som beskrevet i vedtægterne

 • I indkaldelsen til den nye generalforsamling kan I eventuelt skrive: 

  Indkaldelse til generalforsamling

  Da vi var nødsaget til at udskyde generalforsamling i marts, indkaldes hermed til forsinket ordinær generalforsamling.

  Dirigenten vil på generalforsamlingen konstatere, at generalforsamlingen holdes for sent og godkende generalforsamlingens gyldighed, begrundet i de særlige omstændigheder. 

Hvad så med regnskabet, som skal være indberettet senest 31. marts?

 • Det er korrekt, at regnskabet skal være godkendt og indberettet senest 31. marts 2020 jf. vedtægterne. I denne helt ekstraordinære situation beder vi jer om, at formand og kasserer godkender regnskabet og sender det ind. Det kan foregå ved at kassereren sender regnskabet på mail til formanden til godkendelse, så I ikke behøver at mødes. Husk i den forbindelse at regnskaberne skal indberettes elektronisk. Hvis der er behov for support i den forbindelse, kan sekretariatet kontaktes på frivillig@cancer.dk

Hvad gør jeg med de lånematerialer, jeg har bestilt til mit arrangement, som er blevet aflyst?

 • Du behøver ikke gøre noget. Vores lager i Greve har sørget for, at alle ordrer på udlånsmaterialer bliver annulleret. Du skal blot huske at genbestille, når der er fundet en evt. ny dato til jeres arrangement

Må vi afholde lokale aktiviteter såsom motionshold, walk and talk, caféer og andre patientrettede tilbud?

 • Nej. Det gælder for alle arrangementer drevet af jer som frivillige lokalt, at alt, der kan udsættes, skal udsættes eller aflyses - foreløbigt til efter d. 10. maj. Det gør vi for at mindske risikoen for smittefare fra borgere til pårørende til patient, da vi i Kræftens Bekæmpelse har et særligt hensyn til patienter med nedsat immunforsvar

Hvad med patientstøttefrivillige i rådgivningerne?

Rådgivningerne holder – som du sikkert allerede har fået besked om – lukket for besøgende foreløbig frem til d. 10. maj. Der er dog stadig tilbud om rådgivning via telefon eller mail, som medarbejderne håndterer hjemmefra.

Alle aktiviteter og arrangementer er derfor aflyst, og ansatte og frivillige er sendt hjem.

De frivillige som er en del af Navigatorordningen må desværre også holde sig fra fysisk kontakt med brugerne, men kan efter aftale holde kontakten via telefon og mail.

Har du som patientstøttefrivillig spørgsmål er du velkommen til at ringe til din kontaktperson eller rådgivningslederen i din lokale rådgivning.

Jeg skal på kursus i Kræftens Bekæmpelse den 18. maj – bliver det afholdt?

 • Ja, indtil videre gennemfører vi kurset. Vi følger situationen meget tæt og opdaterer frivillig.dk, i takt med nye anbefalinger måtte komme.

Kan jeg få fat på jer, hvis jeg har spørgsmål?

 • Ja. Ansatte i Kræftens Bekæmpelse arbejder hjemmefra til og med mandag d. 13. april og passer de opgaver, vi er i gang med. Ansatte i sekretariatet i Forening & Frivillige har viderestillet telefonerne og besvarer både opkald og e-mails. Nummeret er  35 25 75 03, og telefontiden er som normalt fra kl. 8.30 til 16.00. Lokale konsulenter kan også kontaktes som normalt.