Luk

Generelle spørgsmål

Opdateret 17. juni 2020

Hvilke forholdsregler skal jeg som frivillig tage i forhold til coronavirus?

Fra 8. juni er nye retningslinjer gældende for foreningslivet. Det betyder, at I nu kan mødes med jeres frivillige kollegaer, konsulenter, distriktsledere, styregrupper, bestyrelser samt eksterne brugere, deltagere og samarbejdspartnere i jeres aktiviteter både indendørs og udendørs i grupper på op til 50 personer.

  • Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for patientstøtteaktiviteter og kræftrådgivninger – læs mere længere nede på denne side, og se det særskilte afsnit om kræftrådgivninger i vores 'Corona Q & A'

Forudsætningen for, at vi nu kan genoptage de indendørs opgaver og aktiviteter for et større antal deltagere, er, at alle føler sig trygge i aktiviteterne.

Derfor skal vi fortsat holde fokus på, at vi i Kræftens Bekæmpelse har berøring med patienter og pårørende, der gør, at vi skal udvise en særlig forsigtighed, når vi mødes. Derfor opfordrer vi til, at I inden et møde afholdes:

  • Spørger deltagerne, om de har særlige ønsker til mødets fysiske forhold, f.eks. ekstra afstand mellem mødedeltagere
  • Undersøger på forhånd, om mødelokalet kan rumme det forventede antal personer med den ønskede afstand
  • Sørger for, at der altid er håndsprit til rådighed, og at lokalet er rengjort inden brug

Vi følger Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer:

·       Bliv hjemme ved symptomer som mild forkølelse, hoste, feber og muskelømhed

·       Undgå fysisk kontakt som at give hånd og kram

·       Vask hænder tit eller brug håndsprit

·       Hold afstand – mindst to meter for sårbare grupper

·       Max 50 personer må mødes ad gangen under ovennævnte forhold 

Vi anbefaler yderligere følgende forholdsregler:

Gennemfør transport til og fra møder og aktiviteter med et minimum af smitterisiko (uden for myldretiden i den kollektive trafik, brug af cykel og egen bil)
Aftal indbyrdes, hvem der møder op og deltager i en aktivitet, hvornår og max antal, der vil samles. Er det ikke muligt at forudse, hvem der vil møde op f.eks. ved et caféarrangement, er det en god idé at føre en liste over de fremmødte, så man efterfølgende kan kontakte alle i tilfælde af mistanke om smitte. Listen må ikke indeholde personfølsomme oplysninger. Læs mere om GDPR-reglerne på frivillig.dk.
Hvis man tilhører en særligt sårbar gruppe i øget risiko, eller er samboende med én, der er i øget risiko, anbefaler vi, at man kontakter egen læge for en anvisning om, hvordan man bør forholde sig. Er man utryg ved at møde op til et arrangement af hvilken som helst slags, er det bedst at blive hjemme.

Kan vi nu afholde vores aflyste generalforsamling?

I år bliver generalforsamlingerne mange steder afholdt på alternative måder på grund af smittefare for coronavirus. Det kan I fortsat gøre, men det er nu også muligt at holde generalforsamlingen, som I plejer, hvis I højst er 50 deltagere.

Tag gerne fat i jeres områdekontor for at få hjælp til planlægningen af jeres generalforsamling. Der udvikles hele tiden forskellige ideer, og områdekonsulenterne kan bringe alle de gode ideer videre til lokalforeninger i hele landet.

I forbindelse med udskudte generalforsamlinger vil det ofte ikke være nødvendigt med nye avisannoncer. I stedet for udlæg til ny avisannoncering for offentliggørelse af generalforsamlinger tilbyder vi at udsende lokalt nyhedsbrev til medlemmer samt at opdatere de lokale hjemmesider.

I indkaldelsen til den nye generalforsamling kan I eventuelt skrive: 

Indkaldelse til generalforsamling

Da vi var nødsaget til at udskyde generalforsamling i marts, indkaldes hermed til forsinket ordinær generalforsamling.

Dirigenten vil på generalforsamlingen konstatere, at generalforsamlingen holdes for sent og bede forsamlingen om at godkende generalforsamlingens gyldighed, begrundet i de særlige omstændigheder. 

Skriv meget gerne, hvordan I vil afvikle generalforsamlingen med sundhedsmyndighedernes forholdsregler, så deltagerne ikke er usikre på, om de kan møde op.  


Hvad gør jeg med de lånematerialer, jeg har bestilt til mit arrangement, som er blevet aflyst?

Du behøver ikke gøre noget. Kræftens Bekæmpelses lager i Greve har sørget for, at alle ordrer på udlånsmaterialer bliver annulleret. Du skal blot huske at genbestille, når der er fundet en evt. ny dato til jeres arrangement.

Må vi afholde lokale aktiviteter inden for patientstøtte såsom motionshold, gåture, Hjem i Hjemmet og caféer?

I må nu gerne genoptage jeres aktiviteter for patienter og pårørende. Vær dog opmærksom på, at nogle kræftpatienter tilhører en særlig risikogruppe i forhold til smitte med coronavirus, og at vi derfor skal udvise ekstra omhyggelighed med hygiejne og afstand.

Det kan også være, at kræftpatienterne ikke selv har lyst til at mødes endnu, men fortsat har behov for at være i kontakt med så få personer som muligt. Vi opfordrer jer til at kontakte dem, der deltager i aktiviteten, og spørge til deres ønsker og behov.

Er der særlige aktiviteter, der omfatter besøg i hjemmet, må det i den konkrete situation vurderes, om det er forsvarligt, så både den frivillige og brugeren føler sig tryg ved situationen. Vi opfordrer til, at man rådfører sig med sin kontaktperson.

Gåture og anden form for udendørsaktiviteter kan gennemføres med op til 50 personer, og når det fortsat er muligt at overholde afstandkravene. Husk at have håndsprit til rådighed.

Det er også muligt nu at starte lokale caféer og netværksgrupper op igen under forudsætning af, at alle sundhedsmyndighedernes forholdsregler er foranstaltet, og at kommunen kan og vil stille lokaler til rådighed. Er det ikke muligt at forudse, hvem der vil møde op f.eks. ved et caféarrangement, er det en god idé at føre en liste over de fremmødte, så man efterfølgende kan kontakte alle i tilfælde af mistanke om smitte. Listen må ikke indeholde personfølsomme oplysninger. Læs mere om GDPR-reglerne på frivillig.dk

Må vi lave foredragsarrangementer med op til 50 deltagere?

Såfremt vi i Kræftens Bekæmpelse afholder lokale foredragsarrangementer, skal vi sikre, at der i lokalet kun er et deltagerantal, således at der er min. to meters afstand mellem alle deltagere. Lokalet skal måles op, og stole placeres, således at afstandskravene overholdes. Uanset lokalets størrelse, må der maksimalt være 50 deltagere. Husk, at der skal være håndsprit til rådighed. Ligeledes skal det sikres, at adgangsveje til lokalet kan tilgodese en sikker ind- og udgang, dvs. med mindst to meters afstand mellem deltagerne.

Må vi lave oplysningsstande i det offentlige rum, f.eks. på torve?

Ja. Det er nu muligt at opstille og bemande oplysningsstande i det offentlige rum. Forudsat, at alle de ovennævnte regler og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne overholdes.

Kan jeg få fat på jer, hvis jeg har spørgsmål?

Ja. Ansatte i Kræftens Bekæmpelse arbejder fuld tid både hjemmefra og på kontoret. Ansatte i sekretariatet i Forening & Frivillige besvarer både opkald og e-mails. Nummeret er 35 25 75 03, og telefontiden er fra kl. 8.30 til 16.00. Lokale konsulenter kan også kontaktes som normalt.