Luk

Landsindsamlingen 2020

Sammenfattet om Landsindsamlingen: 

 • Kræftens Bekæmpelse har fået tilladelse til at afholde landsindsamling den 16. august 2020. Denne indsamling erstatter den indsamling, der var planlagt den 29. marts 2020 
 • Indsamlingsledere er orienteret pr. e-mail via SAM, ved opringninger til dem, der ikke bruger SAM, samt i Facebook-gruppen for indsamlingsledere 
 • Indsamlere (forhindrede og tilmeldte), der er registreret i SAM med e-mail, er kontaktet med oplysning om ny dato af landskontoret
 • Facebook-annoncering og omtale af Landsindsamlingen genoptages i juni måned
 • Hverveaktiviteter genoptages

 Hvorfor har KB valgt denne dato?  

 • Indsamlingsnævnet har givet nye datoer til de organisationer, der skulle have samlet ind i foråret. Der er mange indsamlinger i Danmark i løbet af et år, og derfor er der reelt set ikke så mange datoer at vælge imellem. Kræftens Bekæmpelse har budt ind på den 16. august, fordi vi håber, at situationen vil være normaliseret på det tidspunkt, og at der ikke længere vil være fare for smittespredning med coronavirus, når vi afholder arrangementer  

Hvorfor kører KB ikke bare digital kampagne, men fastholder en fysisk hus- og gadeindsamling? 

 • Når vi går fra dør til dør i hele landet, handler det om mere end at samle penge ind. Landsindsamlingen er en stærk og vigtig markering af støtte til alle kræftramte og deres pårørende. Det er en tydelig markering af, at befolkningen står sammen, bakker op om kræftpatienterne og om kræftsagen. Landsindsamlingen betyder også meget for både indsamlingsledere og indsamlere, som hvert år har en dag, hvor de mindes og skaber nye gode oplevelser sammen. Der er en stærk følelse af fællesskab og af at kunne gøre en helt konkret forskel for kræftsagen. Samtidig er en indsamling fra dør til dør en af de mest effektive måder at samle ind til kræftsagen på. I 2019 kom der over 21 mio. kr. ind i kontanter i indsamlingsbøtterne. Midler, som vejer tungt i Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patient- og pårørendestøtte

Hvad gør vi, hvis der stadig er coronavirus i omløb til august? 

 • Vi gennemfører kun en hus- og gadeindsamling, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt. På baggrund af myndighedernes udmeldinger håber vi, at situationen vil være normaliseret den 16. august. Vi vil dog fortsat have fokus på de retningslinjer for begrænsning af smitte generelt, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Dette vil indsamlingsledere blive informeret om

Hvad skal jeg sige, når jeg bliver spurgt om, hvordan vi begrænser smitte? 

 • Du kan henvise til, at Kræftens Bekæmpelse kun gennemfører en husstandsindsamling, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt at gøre, og at vi selvfølgelig følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Desuden vil du som indsamlingsleder få yderligere information om, hvordan du kan skabe nogle smittereducerende tiltag

Hvad hvis vi slet ikke kan lave en husstandsindsamling? Hvad gør vi så? 

 • Kan det ikke det ikke lade sig gøre, vurderer Kræftens Bekæmpelse, om vi skal afholde Landsindsamlingen digitalt i stedet for. I så fald vil du naturligvis blive informeret

Jeg vil foretrække at lave en digital indsamling i stedet for en fysisk – kan jeg bestemme, at vi udelukkende gør det i mit område? 

 • Kræftens Bekæmpelse ønsker, at der er husstandsindsamling så vidt muligt over hele landet. Landsindsamlingen er en stærk og vigtig gestus af støtte til alle kræftramte og deres pårørende. Det er en tydelig markering af, at vi står sammen mod kræft, og vi vil derfor gerne være synlige så mange steder, som overhovedet muligt. Vi håber derfor, at du vil bakke op og fortsætte dine forberedelser med at lave landsindsamling. Kræftens Bekæmpelse vil dog gerne styrke det digitale, og den form for kampagne kommer du til at høre mere om. F.eks. hvad, du kan dele, og hvordan

Skal vi uddele foldere, når vi ved, at virus kan overleve på overflader i flere timer? 

 • Vi vil kun omdele husstandsfoldere, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det vurderes det at være på nuværende tidspunkt. Hvis det ændrer sig, får du besked

Hvordan giver jeg besked om, at jeg kan/ikke kan være indsamlingsleder den 16. august? 

 • Hvis du er kampagnelederKontakt landskontoret, hvis ikke du eller nogen i dit netværk eller lokalforeningen kan stå for indsamlingen i dit lokalområde d. 16. august. Svaret sendes til landsindsamling@cancer.dk 
   
 • Hvis du er distriktsleder: Kontakt din kampagneleder og giv vedkommende besked

Jeg er kampagneleder og ved ikke, om mine distriktsledere kan stå for indsamlingen i deres distrikt den 16. august. Hvad gør jeg?

 • Kontakt dine distriktsledere og spørg dem, om de kan stå for indsamlingen i deres distrikt den nye dato
 • Hvis du får nye distriktsledere, så opret dem i SAM

Hvad skal jeg sige til mine indsamlere? 

 • Vi har allerede skrevet til dine aktive indsamlere, der havde meldt sig til indsamlingen den 29. marts og fortalt dem, at den nye dato bliver den 16. august. Hvis du også gerne selv vil kontakte dem, kan du bruge mailskabelonen i SAM og bede dine indsamlere om en tilbagemelding, hvis de IKKE kan deltage den 16. august 
 • Vi har allerede skrevet til dine forhindrede indsamlere og fortalt dem, at vi har en ny dato den 16. august. Hvis du også gerne selv vil kontakte de indsamlere, du har meldt forhindret, kan du skrive til dem og fortælle, at indsamlingen finder sted den 16. august og spørge, om de kan være med den nye dato. Du kan bruge mailskabelonen i SAM 
 • Kontakt også tidligere års indsamlere og fortæl, at Landsindsamlingen er rykket til den 16. august og spørg, om de kan deltage
 • Vi lægger en mail-skabelon i SAM, som I kan bruge, når I skriver til både aktive indsamlere og forhindrede og tidligere indsamlere. Brug gerne den skabelon, når I skriver til indsamlerne

Hvad gør jeg, hvis en indsamler ikke kan deltage på den nye dato? 

 • Du melder vedkommende forhindret i 2020 i SAM
 • Hvis vedkommende allerede er meldt forhindret, skal du ikke gøre yderligere

Øvrige hverveaktiviteter 

 • Sørg gerne for at fjerne det hvervemateriale, I har hængt op, som opfordrer til indsamlingen den 29. marts 2020
 • Bestil nye hverveplakater via SAM – både A4 og A3 og hæng dem op i lokalområdet – de er ikke trykt endnu, men de kommer.  Bemærk, at vi IKKE producerer de trekantede blokke med 16. august på
 • Kontakt lokalaviser og fortæl, at indsamlingen nu finder sted den 16. august.  Genopret opslag på Facebook, og hvor du ellers har delt hvervebudskaber omkring Landsindsamlingen  

Skal jeg sende pressemeddelelser til lokalavisen? 

 • Indsend gerne pressemeddelelse til din lokale avis, hvis du er kampagneleder. Du finder en ny pressemeddelelse i SAM med den nye dato
 • Der kommer yderligere nye versioner af pressemeddelelser med den nye dato. De vil være tilgængelige i SAM senest medio juli

Jeg har bestilt indsamlermateriale til levering i uge 12 eller 13. Hvornår bliver det leveret? 

 • Vi fastholder levering af indsamlermateriale i de to uger op til indsamlingen. Dvs. at har du bestilt levering i uge 12, modtager du det i stedet i uge 32. Har du bestilt levering i uge 13, modtager du det i uge 33
 • Hvis du har større ændringer til leveringsugen (32 eller 33) eller ønsker levering et andet sted, end oprindelig angivet, så send en mail til: landsindsamling@cancer.dk
 • Hvis du ikke kan huske, hvor og hvornår du har bestilt levering, kan du i SAM se det under Indstillinger -> Bestilte materialer

Hvad gør jeg med materialer, som jeg har modtaget? 

Hvervemateriale 

 • Hverveplakater og trekantblokke med datoen 29. marts 2020 smides ud til papiraffald

Indsamlermateriale 

 • Hvis du har mulighed for det, appellerer vi til, at materialerne står hos dig, til du skal bruge dem. Opbevar dem tørt og ikke-tilgængeligt for uvedkommende
 • Har du ikke mulighed for at opbevare materialerne, så henvend dig til landskontoret på landsindsamling@cancer.dk, så finder vi en løsning. Det skal så enten retur til lageret i Hundige, eller hvis muligt opbevares et sted lokalt
 • IGEN-butikkerne og områdekontorerne har som udgangspunkt desværre ikke lagerplads

Jeg vil gerne ændre antallet bestilte materialer, hvad gør jeg? 

Ved større ændringer kontakter du landskontoret på landsindsamling@cancer.dk 

Hvad gør jeg med allerede omdelt materiale? 

 • Hvis du har omdelt materiale til indsamlerne, så må vi bede dig hente det igen. Det er vigtigt, at du sikrer, at du får alt materialet retur

Jeg har bestilt indsamlermateriale til levering i uge 12 eller 13, men ikke modtaget det endnu 

 • Der er leveret materialer til 185 indsamlingsledere, der har bedt om det i uge 10 og uge 11. Vi genoptager udsendelsen af materialer, når ny dato er kendt, og du har bedt om at få materialet tilsendt
 • De ordrer, der er modtaget, beholdes i systemet og effektueres 

Hvad gør jeg med udleveringsstedet? 

 • Information om udleveringssted og –tid i SAM er slettet
 • Kontakt mødestedet og fortæl, at indsamlingen den 29. marts er aflyst, men spørg dem, om I istedet må gøre brug af lokalet den 16. august
 • Hvis de ikke har plads til jer den 16. august, skal I finde et nyt udleveringssted
 • Information om det nye udleveringssted og –tid skrives ind i SAM

Hvad gør jeg med banken? 

 • Landskontoret tager dialogen med Danske Bank om at åbne filialer den 16. august
 • Kontakt den bank, I havde indgået aftale med den 29. marts, og spørg, om I kan bruge filialen den 16. august

Hvad gør jeg med sponsorer, som har doneret f.eks. mad eller drikkevarer til indsamlerne? 

 • Hvis du havde en aftale med sponsorer om forplejning oprindeligt den 29. marts, så spørg dem, om de vil sponsere det samme til indsamlingen den 16. august

Hvad gør jeg med øgede udgifter? 

 • Det er en særlig situation i år, hvor vi måtte aflyse Landsindsamlingen den 29. marts, for siden at gennemføre indsamlingen den 16. august 2020. Der vil komme øgede udgifter i den forbindelse, som vi må acceptere. Det gør sig gældende på landskontoret og blandt indsamlingsledere

Hvad har indsamlerne fået at vide? 

 • Nedenfor er teksten til de mails, som Landskontoret har sendt til indsamlere, der enten var registreret som tilmeldt eller forhindret til indsamlingen den 29. marts 2020, OG som er registret i SAM med en e-mail-adresse

Mail til tilmeldte indsamlere 2020:

Kære {fornavn}  

Tak fordi du havde meldt dig som indsamler til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling den 29. marts, som pga. coronavirus blev aflyst. 

Det er en glæde at kunne fortælle dig, at Kræftens Bekæmpelses landsindsamling er flyttet til den 16. august, hvor vi samler ind. 

Vi håber, at du stadig vil deltage i Landsindsamlingen, og dermed være med til at gøre en kæmpe forskel for kræftsagen.  

Har du spørgsmål generelt til Landsindsamlingen, kan du kontakte Kræftens Bekæmpelse på landsindsamling@cancer.dk 

Har du spørgsmål til lokale forhold om Landsindsamlingen, kan du kontakte din indsamlingsleder.  

Vi glæder os til at stå sammen med dig om kræftsagen. 

De bedste hilsner 

 

Mail til forhindrede indsamlerne 2020: 

Kære {fornavn} 

Forud for Kræftens Bekæmpelses landsindsamling den 29. marts har du fortalt os, at du var forhindret i at kunne samle ind den dag. På grund af coronavirus blev indsamlingen den 29. marts desværre aflyst. 

Vi har nu fået en ny dato til Landsindsamlingen og vi vil høre, om du har mulighed for at samle ind sammen med os søndag den 16. august 2020. 

Ved at deltage i Landsindsamlingen er du med til at gøre en forskel for kræftsagen.  

Har du spørgsmål generelt til Landsindsamlingen, kan du kontakte Kræftens Bekæmpelse på landsindsamling@cancer.dk eller telefon 3525 7503. 

Har du spørgsmål til lokale forhold vedrørende landsindsamlingen, er du velkommen til at kontakte din indsamlingsleder.  

Vi håber, at du vil stå sammen med os om kræftsagen. 

De bedste hilsner