Luk

Landsindsamlingen 2020

Kræftens Bekæmpelse afholder landsindsamling søndag den 16. august 2020. Det bliver en husstandsindsamling suppleret med en digital indsamling. Husstandsindsamlingen bliver gennemført med en række særlige forholdsregler og i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer. Skulle situationen med coronavirus ændre sig markant i august, og det mod forventning ikke bliver muligt at gå dør til dør, vil indsamlingen bliver gennemført som ren digital.

Denne indsamling erstatter den indsamling, der var planlagt den 29. marts 2020.

·        Indsamlingsledere er orienteret pr. e-mail via SAM, ved opringninger til dem, der ikke bruger SAM, samt i Facebook-gruppen for indsamlingsledere

·        Indsamlere (forhindrede og tilmeldte), der er registreret i SAM med e-mail, er kontaktet med oplysning om ny dato af landskontoret

·        Facebook-annoncering og omtale af Landsindsamlingen genoptages i juni måned

·        Hverveaktiviteter genoptages ligeledes i juni måned

Hvorfor kører KB ikke bare digital kampagne, men fastholder en fysisk hus- og gadeindsamling? 

Når vi går fra dør til dør i hele landet, handler det om mere end at samle penge ind. Landsindsamlingen er en stærk og vigtig markering af støtte til alle kræftramte og deres pårørende. Det er en tydelig markering af, at befolkningen står sammen, bakker op om kræftpatienterne og om kræftsagen. Landsindsamlingen betyder også meget for både indsamlingsledere og indsamlere, som hvert år har en dag, hvor de mindes og skaber nye gode oplevelser sammen. Der er en stærk følelse af fællesskab og af at kunne gøre en helt konkret forskel for kræftsagen. Samtidig er en indsamling fra dør til dør en af de mest effektive måder at samle ind til kræftsagen på. I 2019 kom der over 21 mio. kr. ind i kontanter i indsamlingsbøtterne. Midler, som vejer tungt i Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patient- og pårørendestøtte.

Indsamlingsledere kan læse mere om de særlige tiltag, der gør sig gældende ved dette års indsamling, i SAM. For øvrige spørgsmål og henvendelser kontakt landskontoret på landsindsamling@cancer.dk eller telefon 35 25 75 03.