Luk

Lokalforeninger

Opdateret den 27. oktober

De vigtigste restriktioner, som har indflydelse på frivillige aktiviteter i Kræftens bekæmpelse, er forsamlingsforbuddet samt krav om mundbind eller visir i visse situationer.
Du kan læse mere om disse restriktioner under menupunktet "Generelt om corona".

Herunder her vi samlet svar på nogle af de konkrete spørgsmål, vi har fået fra lokalforeningsfrivillige i forbindelse med corona.

Kan vi nu afholde vores aflyste generalforsamling?

Generalforsamlingerne for i år blev mange steder afholdt på alternativ vis med elektronisk afstemning på mail på grund af smittefare for coronavirus. Det kan I fortsat gøre, men det er nu også muligt at holde generalforsamlingen, som I plejer, hvis I højst er 10 deltagere.

Tag gerne fat i jeres områdekontor for at få hjælp til planlægningen af jeres generalforsamling. Der udvikles hele tiden forskellige ideer, og områdekonsulenterne kan bringe alle de gode ideer videre til lokalforeninger i hele landet.

I forbindelse med udskudte generalforsamlinger vil det ofte ikke være nødvendigt med nye avisannoncer. I stedet for udlæg til ny avisannoncering for offentliggørelse af generalforsamlinger tilbyder vi at udsende lokalt nyhedsbrev til medlemmer samt at opdatere de lokale hjemmesider.

Skriv meget gerne i indkaldelsen til den nye generalforsamling, hvordan I vil afvikle generalforsamlingen med sundhedsmyndighedernes forholdsregler, så deltagerne ikke er usikre på, om de kan møde op.  

Hvad gør jeg med de lånematerialer, jeg har bestilt til mit arrangement, som er blevet aflyst?

Du behøver ikke gøre noget. Kræftens Bekæmpelses lager i Greve har sørget for, at alle ordrer på udlånsmaterialer bliver annulleret. Du skal blot huske at genbestille, når der er fundet en evt. ny dato til jeres arrangement.

Må vi afholde lokale aktiviteter inden for patientstøtte såsom motionshold, gåture, Hjem i Hjemmet og caféer?

I må nu gerne genoptage jeres aktiviteter for patienter og pårørende. Vær dog opmærksom på, at nogle kræftpatienter tilhører en særlig risikogruppe i forhold til smitte med coronavirus, og vi derfor skal udvise ekstra omhyggelighed med hygiejne og min. 2 meters afstand.

Det kan også være, at kræftpatienterne ikke selv har lyst til at mødes endnu, men fortsat har behov for at være i kontakt med så få personer som muligt. Vi opfordrer jer til at kontakte dem, der deltager i aktiviteten og spørge til deres ønsker og behov.
Det er vigtigt, at forsamlingsforbuddet overholdes. Derfor vil det være nødvendigt med forhåndstilmelding, hvis cafétilbud til patienter og pårørende fortsat skal afholdes.

Aktiviteter, der omfatter besøg i hjemmet, må vurderes i den konkrete situation, om det er forsvarligt, så både den frivillige og brugeren føler sig tryg ved situationen. Vi opfordrer til, at man rådfører sig med sin kontaktperson.

Gåture og anden form for udendørsaktiviteter kan gennemføres med op til 10 personer, og når det fortsat er muligt at overholde afstandskravene. Husk at have håndsprit til rådighed.

Det er også muligt nu at starte lokale caféer og netværksgrupper op igen under forudsætning af, at alle sundhedsmyndighedernes forholdsregler er foranstaltet, og at kommunen kan og vil stille lokaler til rådighed. Er det ikke muligt at forudse, hvem der vil møde op f.eks. ved et caféarrangement, er det en god idé at føre en liste over de fremmødte, så man efterfølgende kan kontakte alle i tilfælde af mistanke om smitte. Listen må ikke indeholde personfølsomme oplysninger. Læs mere om GDPR-reglerne på frivillig.dk

Må vi lave foredragsarrangementer?
Se under fanen Generelt om corona særligt afsnittet om siddende publikum med link til Kulturministeriets anvisning om arrangementer med siddende publikum.

Må vi lave oplysningsstande i det offentlige rum, f.eks. på torve?
Se under fanen Generelt om corona under afsnittet om stående/gående publikum.

Kan jeg få fat på jer, hvis jeg har spørgsmål?
Ja. Ansatte i Kræftens Bekæmpelse arbejder fuld tid både hjemmefra og på kontoret. Ansatte i sekretariatet besvarer både opkald og e-mails. Nummeret er 35 25 75 03, og telefontiden er fra kl. 8.30 til 16.00. Lokale konsulenter kan også kontaktes som normalt.