Luk

Kræftrådgivninger

Opdateret 9. oktober

Se under menupunktet Generelt om corona

Kræftrådgivninger

Kræftrådgivningerne er påpasselige med at minimere risikoen for smitte med coronavirus, da mange af brugerne, som kommer i husene, er sårbare. Nogle steder kan der derfor være begrænsninger i aktiviteter, og mindre behov for, at patientstøttefrivillige varetager opgaver i rådgivningerne. De vil få besked af deres kontaktperson.

Kræftrådgivningerne er åbne for patienter og pårørende, som har aftalt tid til rådgivning. Er man utryg ved at møde fysisk frem, kan man få rådgivning via telefon eller mail.

Foredrag, arrangementer og gruppetilbud gennemføres med overholdelse af retningslinjer for hygiejne og afstand. Afhængigt af lokaleforholdene kan der være deltagerbegrænsning.

Frivillige, som er en del af Navigatorordningen, kan mødes med brugeren hvis begge parter er trygge ved det, og retningslinjerne overholdes. Er der tale om hjemmebesøg, må den konkrete situation vurderes, så både den frivillige og brugeren kan føle sig trygge ved situationen. Vi opfordrer til, at man rådfører sig med sin kontaktperson.

Retningslinje for brug af ansigtsværnemidler (maske eller visir) 

Der er 28.09.2020 kommet ændrede ’Retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID-19’, som gælder for Sundheds- og ældreområdet, samt visse dele af Socialområdet. Disse trådte i kraft 1. oktober 2020 og restriktionerne er forlænget til 31. oktober 2020:

Nedenfor er uddrag af retningslinjerne:

Anvendelse af ansigtsværnemidler anbefales i følgende situationer:

1. Personale og patienter/borgere anvender ansigtsværnemidler ved omsorgs-, pleje-, støtte-, undersøgelses- og behandlingsopgaver mv., og hvor der ikke kan holdes en afstand på minimum 1 meter mellem personale og patient/borger og 2 meters afstand, hvis man ved, at patienten/borgeren er i øget risiko.

2. Pårørende til patienter eller borgere anvender ansigtsværnemidler, når de under besøg hos en pårørende, på fx plejehjem eller sygehus, ikke kan holde afstand, fx fordi der er behov for pleje eller omsorg, med det formål at beskytte personen mod eventuel smitte.

3. Sundhedsstyrelsen finder ikke, at der er behov for en anbefaling om, at alt personale, patienter, borgere og pårørende generelt og til hver en tid skal anvende ansigtsværnemidler. Der kan dog være forhold i fx en almen praksis, sygehusambulatorie eller på plejehjem der gør, at der er øget risiko for smitte, fx hvis fysiske rammer generelt vanskeliggør, at der holdes afstand, eller der er andre forhold, der øger risikoen for smittespredning.

Anbefalingerne indføres som følge af COVID-19-epidemien og den aktuelle smitteudvikling i landet. Anbefalingerne er midlertidig gældende så længe, vi har en epidemi med udbredt risiko for smittespredning og vil blive revideret, hvis situationen ændrer sig og ophæves, når de ikke længere er relevante.

Afstand, korrekt håndhygiejne samt rengøring af kontaktpunkter er de vigtigste tiltag til at hindre smitte fra personer uden symptomer eller mistanke om smitte, da smitte i denne sammenhæng primært antages at ske via kontaktsmitte. Værnemidler, fx masker, mundbind og heldækkende ansigtsvisir, er dog ved korrekt brug en ekstra beskyttelse til at forebygge smittespredning via dråbesmitte i situationer, hvor der ikke kan holdes afstand, men er ikke i sig selv nok til at forebygge smitte. Værnemidler er således et supplement til afstand og kan ikke erstatte de øvrige anbefalinger.

Da vi ikke - med de udvidede kriterier for personer i øget risiko ved Covid-19 – reelt har mulighed for at differentiere mellem brugere, som er i øget risiko og brugere som ikke er, når de kommer i rådgivningen, må vi anvende et forsigtighedsprincip. Anbefalingen om at ’personale og patienter/borgere anvender ansigtsværnemidler… hvor der ikke kan holdes… 2 meters afstand, hvis man ved, at patienten/borger er i øget risiko’, betyder således at: 

1. I gående og stående situationer hvor brugere færdes og hvor vi ikke kan opretholde 2m. reglen, skal medarbejdere, frivillige og brugere anvende ansigtsværnemidler.

2. I situationer hvor man sidder ned og afstandsreglerne overholdes (2 m for personer i øget risiko ved Covid-19 og 1 m for alle andre), benyttes ansigtsværnemidler ikke.

3. I grupper med deltagere i øget risiko ved Covid-19 og/eller hvor der indgår fysisk aktivitet o.l. og hvor deltagerne ikke sidder ned, skal ansigtsværnemidler overvejes. Eventuelt kan holdene deles op i mindre grupper.

I praksis fortolkes anbefalingen på samme måde, som kravet om mundbind i forbindelse med restaurant og cafébesøg, således at man i gående og stående situationer anvender mundbind, men kan tage det af når man sidder ned, hvis man øvrigt overholder retningslinjer for afstand og hygiejne.

Disse ovenstående retningslinjer om ansigtsværnemidler trådte i kraft 1. oktober og restriktionerne er forlænget til 31. oktober 2020.

Er du i tvivl, eller har du som patientstøttefrivillig spørgsmål, er du velkommen til at ringe til din kontaktperson eller rådgivningslederen i din lokale rådgivning.