Luk

Kræftrådgivninger

Kræftrådgivningerne er særligt påpasselige med at minimere risikoen for smitte med coronavirus, da mange af brugerne, som kommer i husene, er sårbare. Derfor er der foreløbigt frem til 1. august særlige forholdsregler for brugen af rådgivningerne:

Kræftrådgivningerne er kun åbne for patienter og pårørende, som har aftalt tid til rådgivning. Er man utryg ved at møde fysisk frem, kan man få rådgivning via telefon eller mail.

Mange gruppetilbud (undtaget grupper med fysisk aktivitet, tæt fysisk kontakt, eller hvor der laves mad) kan gennemføres, enten udendørs eller indendørs, såfremt retningslinjer for hygiejne og afstand kan overholdes. Aftales med den lokale rådgivning. 

Foredrag og arrangementer i rådgivningerne, hvor deltagerkredsen ikke på forhånd er kendt, og/eller hvor mange mennesker forsamles på lidt plads, udskydes til efter sommerferien.

Der vil kun være behov for et begrænset antal frivillige til at varetage opgaver i rådgivningerne. De vil få besked af deres kontaktperson. 

Frivillige, som er en del af Navigatorordningen, kan mødes med brugeren udendørs eller i rådgivningen, hvis begge parter er trygge ved det, og retningslinjerne overholdes. Er der særlige omstændigheder, som nødvendiggør besøg i hjemmet, må det for den konkrete situation vurderes, om det er forsvarligt, så både den frivillige og brugeren føler sig tryg ved situationen. Vi opfordrer til, at man rådfører sig med sin kontaktperson.

Er du i tvivl, eller har du som patientstøttefrivillig spørgsmål, er du velkommen til at ringe til din kontaktperson eller rådgivningslederen i din lokale rådgivning.