Luk

Repræsentantskabsmøde 2020

Er repræsentantskabsmødet aflyst? 

 • Nej. Repræsentantskabsmødet afholdes som varslet den 2.-3. maj 2020. Det bliver bare på en helt anden måde, end vi er vant til

Skal vi mødes i Kolding? 

 • Nej. I år er der ingen, der skal mødes fysisk i Kolding. Alle delegerede deltager i stedet hjemmefra

Hvordan deltager man, når vi ikke skal mødes? 

 • Vi afholder et repræsentantskabsmøde, hvor deltagelsen er lidt anderledes end normalt. Det vil foregå på en side på frivillig.dk. Her vil det være muligt at læse mødematerialerne igennem, se videopræsentationer og blive klædt på til de afstemninger, der skal gennemføres af repræsentantskabet. Dette er muligt fra den 21. april til den 25. april klokken 15. Herefter vil hver delegeret modtage et afstemningsskema til at stemme om de forskellige dagsordenspunkter. Det er muligt at stemme indtil mødet afsluttes den 3. maj

Er afstemningen anonym?

 • Ja. Afstemningen fungerer ved, at man får tilsendt et link til SurveyXact. Det er det samme system, som tidligere er blevet brugt til evaluering. Dette skema skal man så have udfyldt senest den 3. maj, hvor mødet slutter. Det er også muligt at afgive sin stemme med posten. Der er nedsat et valgudvalg bestående af Ib Lindstrøm, Stine Strandkjær og Tune Friis fra Forening & Frivillige, samt Susanne Gregersen fra Økonomi & Administration. De tæller stemmerne op – både dem, der er udfyldt i afstemningsskemaet på hjemmesiden og dem, der kommet med posten. Dette valgudvalg behandler naturligvis alle stemmer fuldt ud anonymt

Kan man stille spørgsmål og debattere de enkelte punkter?

 • Ja. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål på hjemmesiden fra d. 21. april – 25. april kl. 15, som vil blive besvaret efter bedste evne. Og det er samtidig muligt at give sin holdning til kende i forhold til eventuelt indkomne forslag

Skal man have en computer for at deltage?

 • Nej. Det vil også være muligt at følge med fra en tablet eller en smartphone. Dog anbefales det at bruge en computer eller tablet til afstemningsskemaet

Der er nogle af repræsentanterne fra mit område, der synes at det er svært med computere osv. Hvordan skal de kunne deltage?

 • Vi ved godt, at der er forskel på, hvor meget I er vant til at bruge IT. Vi håber at alle, der har lidt erfaring med IT vil hjælpe andre, der ikke er så vant til at bruge det. Derudover vil alle områdekontorer og sekretariatet i Forening og Frivillige være klar til at hjælpe over telefonen

Der er stadigvæk repræsentanter, der ikke kan deltage på denne måde. Hvad så med dem?

 • Hvis der er nogen, der har behov for at kunne afgive deres stemmer uden brug af digitale platforme, har de også have mulighed for at deltage. Hvis man ønsker det, kan man med posten få tilsendt al basismaterialet, der ligger til grund for afstemningerne (beretning, årsregnskab, kandidater til hovedbestyrelsen m.m.) sammen med en printet version af afstemningsskemaet. Dette skal så returneres, så det er sekretariatet i hænde senest søndag den 3. maj. Skemaet returneres i en blank kuvert, som skal lægges ind i en anden kuvert, og kuverterne vil blive åbnet af et valgudvalg, der sikrer anonymiteten. Materialet vil blive sendt ud med quickpost og indeholde en frankeret quickpost-svarkuvert

Vi har nogle repræsentanter, der af forskellige årsager ikke selv kan udfylde et skema. Hvad gør vi så?

 • Hvis der er nogen, der er forhindrede i at stemme via hjemmeside eller via posten, det kan eksempelvis være personer med et fysisk handikap, vil det være muligt at indtelefonere sine stemmer til en valgtilforordnet fra valgudvalget. Denne vil naturligvis behandle stemmerne anonymt

Hvem deltager i mødet?

 • I mødet deltager repræsentantskabet. Det vil sige dem, der har stemmeret til repræsentantskabsmødet. Det er ikke ændret fra det vanlige repræsentantskabsmøde

  • Repræsentanter fra lokalforeninger, der udpeges af lokalforeningens bestyrelse (hver lokalforening har 2 delegerede + 1 ekstra for hver tusind medlemmer)
  • 2 repræsentanter for hvert regionsudvalg
  • Medlemmer af repræsentantskabets præsidium
  • Hovedbestyrelsen

Det har ikke været muligt for os at afholde generalforsamling i lokalforeningen. Hvem udpeger vores repræsentanter til repræsentantskabsmødet?

 • I den situation, vi står i, har det været vores råd til lokalforeningerne, at den siddende bestyrelse må repræsentere lokalforeningen, indtil det er muligt at afholde generalforsamling. Derfor er det også denne, der udpeger repræsentanter til repræsentantskabsmødet

Hvordan tilmelder man sig?

 • Hvis du allerede er tilmeldt skal du ikke gøre noget. Så er du også tilmeldt repræsentantskabsmødet i sin nye form. Ellers tilmelder du dig på samme måde som hidtil – via linket under ’Tilmelding’ på frivillig.dk. Og så bliver du automatisk tilføjet gruppen og får sendt afstemningsskemaet til udfyldelse efter uge 17

Hvad hvis man er tilmeldt, men ikke vil deltage alligevel?

 • Hvis du er tilmeldt, men ikke har mulighed for at deltage, skal du afmelde dig igen. Du kan med fordel tale med din lokalforenings bestyrelse, så de har mulighed for at finde en anden, der kan deltage. Derfor er det også vigtigt, at du får afmeldt dig

Hvad betyder det i forhold til vedtægterne?

 • Det betyder, at vi lever op til vores vedtægter og at der formelt ikke er sket noget uden for det sædvanlige. Vedtægterne har ikke formkrav til, hvordan mødet skal afholdes, så det kan godt gøres på denne måde

Jeg vil gerne stille op til hovedbestyrelsen. Hvornår skal jeg gøre det? 

 • Skriv gerne til afdelingschef Charlotte Gerhauge, gerhauge@cancer.dk, hvis du påtænker at stille op. Det kræver 5 medlemmer som stillere. Fristen for opstilling er den 14. april

Jeg vil gerne stille et forslag til repræsentantskabsmødet. Hvordan gør jeg det? 

 • Hvis du gerne vil stille et forslag, følges den samme procedure som ellers. Indkomne forslag skal sendes til Charlotte Gerhauge, gerhauge@cancer.dk, senest den 4. april, som er fire uger før datoen for repræsentantskabsmødet, der stadig har officiel afholdelse den 2.-3. maj. Læs mere om forslag på frivillig.dk under ’Repræsentantskabsmøde 2020’

Hvordan bliver kandidaterne til hovedbestyrelsen og til præsidiet præsenteret?

 • De bliver præsenteret på informationssiden på frivillig.dk, hvor man vil kunne se en præsentation af dem, og hvorfor de stiller op

Hvad så med videnscafeer, underholdning, mad, netværk og alt det andet?

 • Det må vi desværre undvære i år. På repræsentantskabsmøde er det kun de formelle vedtægtsbestemte dagsordenspunkter, der bliver gennemført

Er der nogensinde sket noget lignende?

 • Faktisk er det før sket, at det ikke var muligt at mødes til det årlige møde. Det var under besættelsen i 1943 og 1944, hvor valg til hovedbestyrelsen blev afgjort med postvalg

Jeg har flere spørgsmål – hvordan får jeg svar på dem?