Luk

Stafet For Livet

Opdateret 7. maj 2021

Bemærk: myndighederne skelner mellem et lille udendørs forsamlingsloft og et stort forsamlingsloft, hvortil der er knyttet nogle undtagelser og særlige krav.

Stafetter under det lille forsamlingsloft:

Hvis en stafet i sit samlede deltagerantal, inkl. frivillige på pladsen, ikke på noget tidspunkt under arrangementet overskrider det lille forsamlingsloft, se tal nedenfor, kan stafetten afvikles med de almindelige hygiejnekrav, krav til areal og afstand mv. Der kræves ved sådanne arrangementer ikke fremvisning af coronapas, udarbejdelse af sundhedsplan mv. Vi er dog pligtige til, at der er frivillige, som hele tiden tæller og sikrer, at deltagerantallet ikke på noget tidspunkt i arrangementet overskrider det lille forsamlingsloft. For at sikre at vi kan ”overvåge” stafetarealet, skal vi lave en form for afgrænsning, fx med snore, kegler eller andet, hvis arealet ikke er naturligt afgrænset. Det vil som altid være det lokale politi, der skal sige god for vores arrangement. Det lille forsamlingsloft udendørs:

6. maj hæves loftet til 75 udendørs
21. maj hæves det til 100 udendørs
11. juni afskaffes det lille forsamlingsloft udendørs (derefter gælder det store forsamlingsloft, med de dispensationer politikerne har besluttet).

Stafetter under det store forsamlingsloft:

Politikerne har besluttet at fastholde et stort forsamlingsloft på 500 deltagere frem til udgangen af august. I forbindelse hermed har politikerne valgt at lave en række dispensationer for det store forsamlingsloft, således at det kan overskrides i særlige situationer. Det gælder bl.a. for en række idrætsaktiviteter, motionsarrangementer og festivaller, hvor vi vurderer, at sidstnævnte er relevant for stafetterne. Festivalreglerne træder i kraft den 21.maj, og de stafetter, der fra det tidspunkt overskrider det lille forsamlingsloft, skal således efterleve festivalreglerne, se nedenfor. Stafetter med op til 100 deltagere vil fortsat kunne køre under reglerne for det lille forsamlingsloft.

Festivalreglerne:

Den 21.maj træder festivalreglerne ovenfor i kraft, og vi kan gå op til max 2000 deltagere inddelt i sektioner af 200. Vi er pt. ved at undersøge, om myndighederne kræver, at der skal forevises coronapas, udarbejdes sundhedsplan for arrangementet mv. Når vi har svar på det, opdaterer vi her.

Såfremt en stafet ikke på noget tidspunkt har mere end 200 deltagere, behøver vi ikke at opdele arealet i sektioner. Men det er et krav, hvis vi overskrider 200 deltagere i løbet af arrangementet. Som ved stafetter under det lille forsamlingsloft er vi pligtige til, at der er frivillige, der hele tiden tæller og sikrer, at deltagerantallet ikke på noget tidspunkt i arrangementet overskrider forsamlingsloftet som fastsat for festivaller. For at sikre at vi kan ”overvåge” stafetarealet, skal vi lave en form for afgrænsning, fx med snore, kegler eller andet, hvis arealet ikke er naturligt afgrænset. Ved stafetter, der overskrider 200 deltagere, skal vi derudover opdele pladsen i sektioner og holde styr på, at vi ikke på noget tidspunkt har for mange deltagere inde i en sektion på pladsen.

Fra 1.august kan festivaller gå helt op til 5.000 deltagere, med sektioner af 500 deltagere, med de samme gældende regler.

Der skal forud for enhver stafet tages kontakt til den lokale politimyndighed til sikring af, at politiet kan godkende vores afgrænsninger, adgangskontrol mv. Hvis en stafet ønsker at lave flere parallelle arrangementer, skal det oplyses til politiet, og vi skal følge politiets anvisninger.

Brug af ansigtsværnemidler (maske eller visir) 
Der er i forsamlinger udendørs i foreningsregi ikke krav om mundbind eller coronapas. Stafetarrangørerne sørger for, at der er kasser med mundbind tilgængelige, og at deltagere og frivillige, der ønsker at bruge mundbind, kan få dem udleveret.

Plads og afstand
I Stafet For Livet har vi med kræftsyge at gøre, der er i risikogruppen. Det skal derfor sikres, at der på alle tider kan være en afstand på min. 2 meter mellem dem, der er til stede. I praksis skal der være minimum 4 kvm til rådighed pr. deltager, dog undtaget toiletter.

Hygiejne
Vi skal sikre, at der altid er håndsprit ved toiletvogne, boder mv., og vi skal have mundbind medbragt i kasse så deltagere, der ønsker det, kan få et mundbind. Betaling skal så vidt muligt ske uden brug af kontanter. Borde og stole skal sprittes jævnligt af og hygiejneniveauet skal være højt (toiletter rengøres jævnligt med interval fastsat af den lokale stafetledelse). Ved skiltning på pladsen skal der opfordres til at folk, der måtte have symptomer som feber, hoste mv., ikke deltager. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man printe plakater, der oplyser om afstandskrav, hygiejneregler o.l. Når vi skriver ud til deltagerne, skal vi oplyse dem om, at de skal blive hjemme, i tilfælde af at de udviser coronasymptomer og oplyse om vores almindelige hygiejneregler.

Registrering af deltagere
Vi laver en registrering af, hvem der deltager. Registreringen begrænses til navn og tlf./mail på de pågældende. I forbindelse med registreringen anfører vi, at det alene gøres sikkerhedsmæssigt, så vi kan kontakte dem, hvis der konstateres corona/covid-19. Deltagerliste gemmes i tre måneder, hvorefter den destrueres/slettes.

Opfølgning ved konstateret smitte
Hvis vi i Kræftens Bekæmpelse får oplysning om, at en eller flere deltagere har været smittet med coronavirus (covid-19), sørger den pågældende stafetkonsulent for, at der med det samme gives besked til alle de registrerede deltagere, herunder ansatte og frivillige, med opfordring til at lade sig teste. Navnet på den smittede oplyses ikke, kun at der er tale om en deltager, der har været smittet. Kontakt til deltagere kan enten ske af ansatte i Kræftens Bekæmpelse, eller opringning/mailudsendelse kan foretages af frivillige efter aftale med stafetkonsulenten.

Ved spørgsmål til Stafet For Livet, kan man kontakte sin lokale konsulent eller skrive til stafetforlivet@cancer.dk eller ringe på tlf. 35 25 75 03.