Luk

Stafet For Livet

Opdateret d. 1. juli 2021

Op til 500 deltagere
Stafetter, der har op til 500 deltagere, hører under det store forsamlingsloft.
Politikerne har besluttet at fastholde et stort forsamlingsloft på 500 deltagere frem til udgangen af august. Ved stafetter, der har op til 500 deltagere, skal der ikke opdeles i sektioner og der skal ikke forevises coronapas, men vores almindelige afstands- og hygiejneregler skal følges. Læs mere om de generelle retningslinjer længere nede.

Over 500 deltagere
Stafetter, der har mere end 500 deltagere hører under reglerne for større forsamlinger og arrangementer, ordningen for udendørs motionsevent.
Politikerne har valgt at lave en række dispensationer for det store forsamlingsloft, således at det kan overskrides i særlige situationer. Det gælder bl.a. for en række idrætsaktiviteter, motionsarrangementer mv., hvor dispensationsreglerne trådte i kraft den 21.maj, og som er blevet justeret igen den 10.juni.

Vi har fra Kulturministeriet fået oplyst, at Stafet For Livet fremover henhører under ”Særlig ordning for afholdelse af motionsarrangementer”, der kan læses i sin helhed her (Bilag 3 i dokumentet). 

Det betyder, at Stafet-arrangementer fra 14. juni følger nedenstående retningslinjer.

14. juni - 1. august

  • Antal deltagere (incl. frivillige): Max. 5.000 i gang samtidigt. Deltagerne skal være opdelt i grupper/sektioner af 500.
  • Coronapas: Der er krav om coronapas, såfremt arrangementet overstiger 500 deltagere.
  • Sundhedsplan: Der er krav om sundhedsplan, såfremt arrangementet overstiger 500 deltagere. Politiet har udarbejdet en skabelon til udarbejdelse af sundhedsplan, som kan downloades fra coronasmitte.dk

 1.august – 31.august

  • Antal deltagere (incl. frivillige): Fra d. 1. august må der være op til 10.000 i gang samtidigt. Deltagerne skal fortsat være opdelt i grupper/sektioner af max 500.
  • Coronapas: Har arrangementet under 2.000 deltagere, er der ikke krav om coronapas.
  • Sundhedsplan: Der er fortsat krav om sundhedsplan ved arrangementer på mere end 500.

 1.september og frem

  • Restriktioner ophæves.

 Deltagerne bør holde minimum 1 meters afstand under hele eventet, dog ikke mellem deltagere fra samme husstand og tilsvarende nære kontakter. Der bør ikke etableres publikumstribuner.

Deltagerne skal ved tilmelding til stafetten ifølge Kulturministeriet ”præsenteres for et adfærdskodeks med sundhedsmæssigt anbefalet adfærd herunder deltagelse i smitteopsporing”, se vores konkrete udmøntning af dette nedenfor.

Coronapas
I retningslinjer for et motionsevent skal deltagerne frem til 1.august fremvise gyldigt coronapas. I praksis kan vi gøre dette ved at lave en indgangskontrol, hvor vi beder deltagerne fremvise coronapas. Det lokale politis afgørelse skal følges. 
På stafetarealet opsættes en eller flere plakater ”Her skal du vise coronapas”, jfr. Sundhedsministeriets og Politiets fælles plakat, som I kan downloade her
Børn under 16 år behøver ikke vise coronapas og må desuden bevæge sig frit mellem zonerne på en stafet.

Retningslinjer for alle stafetter

Kontrol af deltagerantal
Som ved stafetter under store forsamlingsloft er vi pligtige til, at der er frivillige, der hele tiden tæller og sikrer, at deltagerantallet ikke på noget tidspunkt i arrangementet overskrider det gældende forsamlingsloft. For at sikre at vi kan ”overvåge” stafetarealet, skal vi lave en form for afgrænsning, fx med snore, kegler eller andet, hvis arealet ikke er naturligt afgrænset. Ved stafetter, der overskrider 500 deltagere og dermed hører under retningslinjerne for et motionsevent, skal vi derudover opdele pladsen i sektioner og holde styr på, at vi ikke på noget tidspunkt har for mange deltagere inde i en sektion på pladsen.

Kontakt til politiet
Der skal forud for enhver stafet tages kontakt til den lokale politimyndighed til sikring af, at politiet kan godkende vores afgrænsninger, adgangskontrol mv. Hvis en stafet ønsker at lave flere parallelle arrangementer, skal det oplyses til politiet, og vi skal følge politiets anvisninger.

Brug af ansigtsværnemidler (maske eller visir) 
Der er i forsamlinger udendørs i foreningsregi ikke krav om mundbind eller coronapas. Stafetarrangørerne sørger for, at der er kasser med mundbind tilgængelige, og at deltagere og frivillige, der ønsker at bruge mundbind, kan få dem udleveret.

Plads og afstand
I Stafet For Livet har vi med kræftsyge at gøre, der er i risikogruppen. Det skal derfor sikres, at der på alle tider kan være en afstand på min. 1 meter mellem dem, der er til stede. I praksis skal der udendørs være minimum 2 kvm til rådighed pr. deltager, dog undtaget toiletter. Opholder deltagerne sig indendørs, er arealkravet 4 kvm pr. person - også i telte, hvis der er mere end én teltside på.

Overnatning
Såfremt en stafet holder sig inden for 500 deltagere på et givent tidspunkt, er der mulighed for overnatning i telte mv.

Hygiejne
Vi skal sikre, at der altid er håndsprit ved toiletvogne, boder mv., og vi skal have mundbind medbragt i kasse så deltagere, der ønsker det, kan få et mundbind. Betaling skal så vidt muligt ske uden brug af kontanter. Borde og stole skal sprittes jævnligt af og hygiejneniveauet skal være højt (toiletter rengøres jævnligt med interval fastsat af den lokale stafetledelse). Ved skiltning på pladsen skal der opfordres til at folk, der måtte have symptomer som feber, hoste mv., ikke deltager. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man printe plakater, der oplyser om afstandskrav, hygiejneregler o.l. Når vi skriver ud til deltagerne, skal vi oplyse dem om, at de skal blive hjemme, i tilfælde af at de udviser coronasymptomer og oplyse om vores almindelige hygiejneregler.

Registrering af deltagere
Ifølge Kulturministeriet skal vi sikre kontaktinformationer på deltagere med henblik på effektiv smitteopsporing.
Vi opfordrer alle deltagere til at lade sig registrere. Registreringen begrænses til navn og tlf./mail på de pågældende. I forbindelse med registreringen anfører vi, at det alene gøres sikkerhedsmæssigt, så vi kan kontakte dem, hvis der konstateres corona/covid-19. Deltagerliste gemmes i tre måneder, hvorefter den destrueres/slettes (oplyses til de, der registreres).

Opfølgning ved konstateret smitte
Hvis vi i Kræftens Bekæmpelse får oplysning om, at en eller flere deltagere har været smittet med coronavirus (covid-19), sørger den pågældende stafetkonsulent for, at der med det samme gives besked til alle de registrerede deltagere, herunder ansatte og frivillige, med opfordring til at lade sig teste. Navnet på den smittede oplyses ikke, kun at der er tale om en deltager, der har været smittet. Kontakt til deltagere kan enten ske af ansatte i Kræftens Bekæmpelse, eller opringning/mailudsendelse kan foretages af frivillige efter aftale med stafetkonsulenten.

Spørgsmål
Ved spørgsmål til Stafet For Livet, kan man kontakte sin lokale konsulent eller skrive til stafetforlivet@cancer.dk eller ringe på tlf. 35 25 75 03.