Luk

Frivillige søges til at støtte socialt sårbare kræftpatienter

Ingen skal stå alene med kræft. Kræftens Bekæmpelse har brug for flere frivillige navigatorer, der kan støtte socialt sårbare kræftpatienter. Måske er det noget for dig?

Som kræftpatient kan det være vanskeligt, at håndtere et belastende sygdoms forløb og at navigere i de mange informationer, aftaler, undersøgelser og behandlinger, der følger med kræftsygdommen.
Er der ingen pårørende eller er det sociale netværk lille, kan det være særligt svært.

Som frivillig navigator:
• Hjælper du patienten med at skabe overblik i sit kræftforløb
• Tager du efter behov med patienten til vigtige samtaler på sygehuset (bisidder)
• Lytter du til patientens bekymringer og glæder i kræftforløbet
• Finder du sammen med patienten vej til rådgivning og støtte

Navigator kan også støtte op om at løse praktiske problemer, f.eks. at arrangere transport, møder med kommune og hospital.

Hver enkelt navigatorforløb er kun for en periode på cirka seks måneder. Derfor er det afgørende, at den støtte, du giver som navigator, er baseret på anerkendelse og ”hjælp til selvhjælp”, så patienten styrkes og tilegner sig færdigheder, som kan bruges i kræftforløbet.
Frivilligopgaverne foregår fortrinsvis i dagtimerne, hvorfor det umiddelbart kan være vanskeligt at være navigator og samtidig have et fast arbejde eller studie at passe ved siden af.

Vi søger

Frivillige, som
• Har stor indlevelsesevne, empati og livserfaring
• Er god til at skabe struktur og overblik
• Trives med at være opsøgende og vedholdende
• Kan lide at arbejde selvstændigt
• Ser muligheder frem for begrænsninger
• Har adgang til computer

Derudover er det vores erfaring, at det kan være en fordel, men ikke en nødvendighed, at have

• Arbejdet med kræftramte/ socialt sårbare mennesker enten som professionel eller frivillig
• En baggrund inden for f.eks. det sundheds- eller social faglige felt eller det pædagogiske område.

Vi tilbyder

• Uddannelse som navigator og løbende sparring
• Et netværk med andre frivillige navigatorer
• Ingen udgifter i forbindelse med din frivillige indsats
• Et frivilligjob med mening


En forudsætning for, at blive frivillig Navigator er, at du deltager i navigator kursusforløb, netværks møder og supervision. Frivilligjobbet er ulønnet.


Du vil blive tilknyttet teamet i Odense

Lene Bech-Jacobsen

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte Lene Bech-Jacobsen på

Info om jobbet


Tidsforbrug

Tidsforbruget er cirka 3 timer om ugen. Det ugentlige timetal dækker over møder med kræftpatienten,netværksmøder og supervision. Dertil kan komme eventuel transporttid.

Annoncen udløber

31. december 2020

Arbejdsadresse

Kræftrådgivningen i Odense

Kløvervænget 18 B

5000 Odense C

Lene Bech-Jacobsen

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte Lene Bech-Jacobsen på