Luk

I Kræftrådgivningen Herlev søges en frivilligleder for korpset af værtsfrivillige.

Vi søger en frivillig, som vil bruge noget af sin overskydende energi og tid hos os samt har lyst til at indgå i et forpligtende fagligt og udviklende fællesskab. De værtsfrivillige modtager husets brugere, kræftramte og deres pårørende, som henvender sig for at få støtte og rådgivning. Værtens funktion er at varetage den indledende kontakt, hvor de fortæller om husets tilbud og aktiviteter og evt. formidler kontakten til de professionelle rådgivere, som varetager den egentlige rådgivning.

Frivilliglederen skal:
• Være ansvarlig for at opbygge og videreudvikle sin egen funktion, i samarbejde med rådgivningen.
• Være ansvarlig for opgavefordeling mellem de frivillige og udarbejde deres mødeplan.
• Planlægge kompetenceudvikling for de værtsfrivillige, sammen med rådgivningslederen.
• Være indstillet på fra tid til anden at indgå i vagtdækning som værtsfrivillig.
• Være den, der formidler relevant information mellem frivillige og fastansatte medarbejdere.
• Være med ved rekruttering af nye frivillige medarbejdere.
• Være indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med rådgivningslederen.

Vi søger

Som frivilligleder har du lyst og energi til at være bindeled mellem de værtsfrivillige og rådgivningslederen, så rådgivningen stabilt har værtsfrivillige i åbningstiden.

Det forventede tidsforbrug kan variere, men forventes at være 6 timer pr. uge.

Vi tilbyder

Som frivillig med kontakt til kræftpatienter og pårørende er det obligatorisk at deltage i et 2-dages basiskvalificeringskursus. Frivilliglederen skal yderligere deltage i et 2-dages kursus for frivilligledere i Kræftens Bekæmpelse. Ud over dette tilbydes øvrige kurser og kvalificering efter behov. Du er bekendt med, at du er Kræftens Bekæmpelses ansigt ”ud af til” og arbejder i forhold til frivilligpolitik og Kræftens Bekæmpelses værdier.

Adressen er Borgmester Ib Juuls vej 2, 2730 Herlev

Kontakt rådgivningsleder Charlotte Valgaard Jørgensen på telefon 51 85 46 73.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte Charlotte Valgaard Jørgensen på

Info om jobbet


Annoncen udløber

20. december 2022

Arbejdsadresse

Borgmester Ib Juuls vej 2

2730 Herlev

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte Charlotte Valgaard Jørgensen på