Luk

Her kan du læse privatlivspolitikken for hjælpere og modtagere af Hverdagshjælp.

I det følgende kan du læse privatlivspolitikken for Hverdagshjælp. Privatlivspolitikken er delt op i en privatlivspolitik for dig, som er tilmeldt som hjælper til Hverdagshjælp, og en privatlivspolitik for dig, som er tilmeldt som modtager af Hverdagshjælp.

Hjælper

Privatlivspolitik til dig, som er tilmeldt som hjælper til Hverdagshjælp.

Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Adresse
 • Fødselsår
 • Hvor langt du er villig til at transportere dig selv for at hjælpe
 • De opgaver, som du tilbyder at hjælpe med
 • Eventuelle oplysninger om i hvilket omfang du kan tilbyde hjælp
 • Hvor har du hørt om Hverdagshjælp
 • Din evaluering af Hverdagshjælp
 • Bankkontonummer ved eventuel udlægsafregning til transport
 • Om du ønsker at modtage nyhedsbrevet FrivilligNyt
 • Brugerinformation (herunder fx om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links i e-mailen du har åbnet)

Hvor får vi dine oplysninger fra?
Vi indsamler dine oplysninger fra dig i forbindelse med din tilmelding.

Formål med indsamlingen og behandlingen

 • Selve aktiviteten Hverdagshjælp: Kræftens Bekæmpelse matcher dig som hjælper med en modtager til at løse praktiske hjælpeopgaver i hverdagen. Kræftens Bekæmpelse foretager matchet, udveksler navn, e-mail, telefonnummer mellem de to parter og overlader den videre koordinering og opgaveløsning til relationen mellem parterne.
 • Kræftens Bekæmpelse kontakter dig med information vedrørende Hverdagshjælp.
 • Kræftens Bekæmpelse kontakter dig med henblik på evaluering.
 • Kræftens Bekæmpelse kontakter dig med information om andre aktiviteter i Kræftens Bekæmpelse via vores nyhedsbrev FrivilligNyt f.eks. vedr.:
  1. Foredrag
  2. Arrangementer
 • Kommunikation, dvs. forbedring af FrivilligNyt til læseren.
 • At behandle dine oplysninger i forbindelse med eventuel kørselsgodtgørelse og udlæg.

Deling af oplysninger

Kræftens Bekæmpelse videregiver dine oplysninger (navn, e-mail og telefonnummer) med den eller de modtagere, som du er blevet matchet med.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger

Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger til de forskellige formål er følgende:

1. For at kunne matche dig med en modtager

Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine almindelige personoplysninger (navn, telefonnummer, e-mail, adresse, alder og hvordan du kan hjælpe) er vores legitime interesse i at sikre gennemførelsen af projektet Hverdagshjælp, som bygger på budskabet og Kræftens Bekæmpelses pejlemærke, Ingen skal stå alene med Kræft (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).

Vores grundlag for videregivelsen af dine almindelige personoplysninger (navn, e-mail og telefonnummer) til den/de modtagere du er matchet med, er vores legitime interesse i at sikre gennemførelsen af projektet Hverdagshjælp, som bygger på budskabet og Kræftens Bekæmpelses pejlemærke, Ingen skal stå alene med Kræft (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).

 2. For at kunne kontakte dig med information vedrørende Hverdagshjælp

Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine almindelige oplysninger (navn, telefonnummer, e-mail og adresse) er vores legitime interesse i at sikre, at du får den rette information angående Hverdagshjælp, således at du kan udføre din hjælp i overensstemmelse med Kræftens Bekæmpelses retningslinjer (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

3. For at kunne kontakte dig med henblik på evaluering

Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine almindelige oplysninger (navn, telefonnummer, e-mail og adresse) er vores legitime interesse i at sikre, at du kan udføre din hjælp, herunder at Kræftens Bekæmpelse kan udvikle på konceptet Hverdagshjælp, således at det forbliver en god oplevelse for dig som hjælper (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

 4. og 5. FrivilligNyt

Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger i forhold til de forskellige formål er følgende:
 
Udsendelse af FrivilligNyt
Vores grundlag for behandlingen af dine almindelige personoplysninger (dit navn og e-mail) til dette formål er vores legitime interesse i som almennyttig organisation at udsende FrivilligNyt til dig, herunder at udbrede kendskab til frivilligaktiviteter i Kræftens Bekæmpelses (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 
Kommunikation, dvs. forbedring af FrivilligNyt til læseren
Vores grundlag for behandlingen af dine almindelige personoplysninger (din brug af FrivilligNyt) til dette formål er vores legitime interesse i at forbedre FrivilligNyt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

6. For at kunne behandle dine oplysninger i forbindelse med eventuel kørselsgodtgørelse og udlæg

Behandling af dine almindelige oplysninger (navn, navn, telefonnummer, e-mail, adresse og bankkontonummer) i forbindelse med godtgørelse af kørsel sker på baggrund af kildeskatteloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). For så vidt angår andre udlæg behandler vi dine oplysninger til brug for overholdelse af bogføringsloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Varighed for behandlingen af dine oplysninger

Hverdagshjælp:

Vi behandler oplysningerne om dig op til 1 år regnet fra tidspunktet for din tilmelding, hvorefter de bliver slettet. Hvis du har tilmeldt dig FrivilligNyt, vil vi dog fortsat behandle dit navn og e-mailadresse for fortsat at kunne sende det til dig.

For så vidt angår oplysninger i forbindelse med eventuel kørselsgodtgørelse og udlæg, opbevarer vi dine oplysninger i 5 år fra dit udlæg i overensstemmelse med bogføringsloven.

FrivilligNyt:

Hvis du afmelder dig FrivilligNyt, sletter vi din e-mailadresse i vores database over modtagere af FrivilligNyt. Vi gemmer dokumentationen for din tilmelding i 2 år efter afmelding. Det gør vi for efterfølgende at kunne dokumentere, at vores udsendelse af FrivilligNyt til dig har været lovlig.

Overførsel af oplysninger til tredjelande i forbindelse med udsendelse af FrivilligNyt
I forbindelse med at vi benytter en databehandler til udsendelse af nyhedsbreve, overfører vi dine personoplysninger til USA. Overførslen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 1 i form af EU kommissionens standardkontraktbestemmelser (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2 litra c) sammen med særlige foranstaltninger.

Dine rettigheder som hverdagshjælper

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Hvis du har spørgsmål eller vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på pfi-sekretariat@cancer.dk eller telefonisk på tlf. 3525 7780. Du kan også kontakte os på hverdagshjaelp@cancer.dk.

Dine rettigheder omfatter følgende:

Ret til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Anmod om at få indsigt i dine oplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.

Ret til sletning (retten til at blive glemt)

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger. Anmod om at få slettet dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til at gøre indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger: Du har altid denne ret til indsigelse, hvis behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

Ret til at indgive klage

Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere www.datatilsynet.dk hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret. Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende: Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Den dataansvarlige for dine oplysninger er:

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Tlf.: 35 25 75 00
Fax: 35 25 77 01
E-mail: info@cancer.dk
CVR: 55629013

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver: dpo@cancer.dk

Privatlivspolitikken kan findes i sin fulde version på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside: https://www.cancer.dk/om-os/privatlivspolitik

 

Modtager

Privatlivspolitik til dig, som er tilmeldt som modtager af Hverdagshjælp.

Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Adresse
 • Fødselsår
 • Hvad du ønsker hjælp til
 • Eventuelle yderligere oplysninger om dit behov for hjælp eller helbredsoplysninger (som du selv oplyser)
 • Din evaluering af Hverdagshjælp
 • Hvor har du hørt om Hverdagshjælp

Hvor får vi dine oplysninger fra?

Vi indsamler dine oplysninger fra dig i forbindelse med din tilmelding.

Formål med indsamlingen og behandlingen

 • Selve aktiviteten Hverdagshjælp: Kræftens Bekæmpelse matcher dig som modtager med en hverdagshjælper (frivillig hos Kræftens Bekæmpelse) for at du kan få hjælp til praktiske hjælpeopgaver i hverdagen. Kræftens Bekæmpelse foretager matchet, udveksler navn, e-mail, telefonnummer mellem de to parter og overlader den videre koordinering og opgaveløsning til relationen mellem parterne.
 • Kræftens Bekæmpelse kontakter dig med information vedrørende Hverdagshjælp.
 • Kræftens Bekæmpelse kontakter dig med henblik på evaluering.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger

 1. For at kunne matche dig med en Hverdagshjælper

Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine almindelige oplysninger (kontaktoplysninger) er dit samtykke, som du afgiver i forbindelse med din tilmelding (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine eventuelle følsomme oplysninger (herunder eventuel indirekte oplysning om, at du har eller har haft kræft) er dit samtykke, som du afgiver i forbindelse med din tilmelding (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

 2. For at kunne kontakte dig med information vedrørende Hverdagshjælp

Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine almindelige og eventuelle følsomme oplysninger med henblik på, at du får den rette information angående Hverdagshjælp, er dit samtykke ved tilmeldingen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a).

3. For at kunne kontakte dig med henblik på evaluering

Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine almindelige og eventuelle følsomme oplysninger med henblik på, at Kræftens Bekæmpelse kan udvikle på konceptet Hverdagshjælp er dit særskilte samtykke hertil (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Varighed for behandlingen af dine oplysninger

Vi behandler oplysningerne om dig op til 1 år regnet fra tidspunktet for din tilmelding, hvorefter de bliver slettet.

Dine rettigheder som modtager

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Hvis du har spørgsmål eller vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på hverdagshjaelp@cancer.dk eller telefonisk på tlf. 3525 7780. Du kan også kontakte os på persondata@cancer.dk.

Dine rettigheder omfatter følgende:

Ret til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Anmod om at få indsigt i dine oplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.

Ret til sletning (retten til at blive glemt)

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger. Anmod om at få slettet dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til at gøre indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger: Du har altid denne ret til indsigelse, hvis behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

Ret til at indgive klage

Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere www.datatilsynet.dk hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret. Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende: Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Den dataansvarlige for dine oplysninger er:

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Tlf.: 35 25 75 00
Fax: 35 25 77 01
E-mail: info@cancer.dk
CVR: 55629013

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver: dpo@cancer.dk

Privatlivspolitikken kan findes i sin fulde version på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside: https://www.cancer.dk/om-os/privatlivspolitik