Luk

Bestillingsforedrag: Rettigheder og vilkår

Målgruppe:

Foredraget henvender sig til alle, der gerne vil blive klogere på patientrettigheder og vilkår som patient i det danske sundhedsvæsen.

 

Det får du ud af at deltage:

Du får viden om dine rettigheder som patient, og hvad du konkret kan gøre, hvis der er noget i dit behandlingsforløb, du er utilfreds med.

Du bliver klædt på til at navigere rundt i det administrative sundhedssystem.

Du bliver klogere på, hvor du kan få hjælp og rådgivning vedrørende dine rettigheder.

 

Foredragets indhold (ca. 10 linjer):

Foredraget har fokus på patientrettigheder, herunder:

Patienterstatning – hvis du har fået en skade ifm. behandlingen og vil søge om erstatning.

Klage – hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling eller hvis dine patientrettigheder er tilsidesat.

Utilsigtet hændelse – hvis du har oplevet en hændelse, som medfører skade eller risiko herfor, og som fremadrettet skal undgås.

Bekymringshenvendelse – hvis du gerne vil handle på, at en sundhedsperson eller et behandlingssted udgør en risiko for sine patienter.

 

Derudover kan foredraget efter aftale indeholde udvalgte emner, f.eks. om:

Frit sygehusvalg, ventetider på udredning og behandling, forsikring (kritisk sygdom og rejseforsikring) og tilskud til tandbehandling.

Bestillingsforedrag: Rettigheder og vilkår