Luk

Bestillingsforedrag: Senfølger - Helbredt men ikke rask

Målgruppe:

Patienter, pårørende og andre borgere, der gerne vil have viden og information om senfølger. Sundhedsfagligt personale med interesse for senfølger eller lokalpolitikere kan også være i målgruppen.

Disse foredrag henvender sig til arrangementer, som afholdes af lokalforeninger, der ønsker at skabe omtale og opmærksom om senfølger.

Det får du ud af at deltage:

Foredraget giver tilhørerne svar på, hvad senfølger er, og hvordan de både kan være fysiske og psykiske. Foredraget giver ydermere viden om, hvor man som senfølgeramt kan søge hjælp og viden.

Foredragets indhold:

I foredraget gives viden om, hvad vi i dag ved om senfølger hos voksne kræftpatienter. Der gives eksempler på, hvordan danske kræftpatienter i dag kan få hjælp til deres senfølger. Endelig præsenteres Kræftens Bekæmpelses forslag til en yderligere indsats for at hjælpe kræftpatienter med senfølger.

Bestillingsforedrag: Senfølger - Helbredt men ikke rask