Luk

Formandskursus 2022

Målgruppe: 

Kurset henvender sig til formænd og næstformænd i lokalforeningsbestyrelserne. 
Om muligt anbefales det, at formand og næstformand deltager i samme formandskursus. 

 

Det får du ud af at deltage: 

Kursets formål er at styrke dig til hvervet som lokalforeningsformand eller næstformand. Kurset giver dig: 

  • Indsigt i din rolle som formand eller næstformand 
  • Overblik over mål og opgaver for lokalforeningernes arbejde 
  • Viden og værktøjer til lokalforeningsbestyrelsens arbejde 
  • Netværk med andre lokalforeningsformænd og – næstformænd 
  • Redskaber til aktiv deltagelse i foreningsdemokratiet i Kræftens Bekæmpelse. 

 

Kursusindhold: 

På kurset arbejder vi med din rolle og opgaver som formand eller næstformand – vi sætter fokus på foreningsdemokratiet i Kræftens Bekæmpelse, mål, aktivitetsplaner og den lokalpolitiske indsats, rammer for lokalbestyrelsernes arbejde og årets gang i en lokalforening. Du vil også få metoder til at skabe et velfungerende teamsamarbejde og gode møder i lokalforeningen. 

Kurset veksler mellem oplæg, diskussioner og gruppeøvelser. Sidst men ikke mindst får du tid til egne overvejelser om, hvordan du kan bruge din nye viden i forhold til din rolle og opgaver som formand eller næstformand i en lokalforening. 

Du vil inden kurset få et kursusprogram. Som forberedelse til kurset skal du nedfælde nogle stikord om, hvilke forventninger du har til din rolle i Kræftens Bekæmpelse. 

Formandskursus 2022