Luk

Frivilligledelse

Målgruppe:
Kurset henvender sig til frivillige, som har koordinerende opgaver og leder andre frivillige. Det kan for eksempel være lokalforeningsformænd, formænd og tovholdere i Stafet For Livet  eller frivilligledere tilknyttet en rådgivning.

Det får du ud af at deltage:
Kursets formål er at give dig en større forståelse for din rolle som frivilligleder i Kræftens Bekæmpelse. Vi tager udgangspunkt i dine egne erfaringer og udfordringer som frivilligleder, og vil gerne bidrage til, at:

  • Du bliver klogere på dig selv som person og ledertype
  • Du får viden om og værktøjer til ledelse af frivillige
  • Du føler dig bedre i stand til at varetage frivilliglederrollen
  • Du får etableret et netværk med andre frivilligledere.

Kursusindhold:
På kurset arbejder vi med din lederrolle i forhold til de andre frivillige – vi sætter blandt andet fokus på det personlige lederskab, teamledelse, motivation og konfliktløsning.

Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, plenumdiskussioner og øvelser i større og mindre grupper. Sidst men ikke mindst er der tid til selvrefleksion, hvor du kan sætte din nye viden i relation til din egen virkelighed som frivilligleder.

Du vil inden kurset få tilsendt et kursusprogram. Som forberedelse skal du gennemføre Adizes personlighedstest og medbringe til kurset.

Vil du vide mere?

Se filmen ovenfor, hvor Ann-Katrine Andersen og Christian Birk fortæller om deres oplevelse af at være på frivilligledelseskursus.

Kræftrådgivningen i Roskilde

30. oktober 2021 kl. 09:30-17:00

Adresse

Gormsvej 15, 4000 Roskilde

Undervisere

Ann Birgitte Brixen, områdekonsulent

Jakob Guldberg, områdekonsulent

Tilmeldingsfrist:

Fredag den 15. oktober 2021

Vis mere Vis mindre