Luk

Lokalforeningskonference 2020

Hermed inviteres lokalforeningsmedlemmer til Lokalforeningskonference 2020.

Temaet i 2020 er "Den alsidige frivillighed”, og på konferencen vil I få ny inspiration til hvorfor det kan være relevant at arbejde på at få en mangfoldighed i sin frivillighed, samt konkrete værktøjer, I kan bruge når I kommer hjem.

I vil møde Jesper Fisker og Helen Bernt Andersen, der fortæller om året i Kræftens Bekæmpelse, samt Julia Bjerre Hunt fra Ingerfair, der vil give viden om og redskaber til den alsidige frivillighed. Hvorfor er det vigtigt, og hvad kan vi gøre?

Denne nye viden og nye redskaber skal sættes i spil i mindre workshops om eftermiddagen. Her skal I sammensætte en menu, der kan skaffe nye frivillige, der ikke nødvendigvis ligner jer. Sidst på dagen vil der være en præsentation af menuerne. 

Programmet for dagen ser således ud:

 • Ankomst og morgenkaffe
 • Velkomst v. Jesper Rotvig Jensen, formand i Odense og Henrik Bjørgo medlem af planlægningsgruppen og formand for Udvalget for det frivillige arbejde
 • Årets bedste kræftnyheder v. Jesper Fisker, administrerende direktør og Helen Bernt Andersen, formand i Kræftens Bekæmpelse.
 • Den alsidige frivillighed derfor er det vigtigt. V. Julia Bjerre Hunt fra Ingerfair
 • Frokost
 • Opsamling og introduktion til workshops
 • Kaffe og kage
 • Erfaringsdeling og workshops hvad betyder det i vores lokale kontekst.
 • Præsentation af workshops hvad har vi lært og hvad tager vi med os hjem? – med et blik frem mod repræsentantskabsmødet
 • Tak for i dag 

Eftermiddagens program består primært af deltagelse i én workshop, hvor der vil blive rig mulighed for erfaringsudveksling og at gå konkret til værks.

Tilmeldingsfrist d. 10. januar 2020

Bemærk 

 • Vi orienterer om, at der tages situationsbilleder under konferencen. Billederne vil blive brugt til at annoncere formandskonferencen og lignende arrangementer, primært på frivillig.dk og medarbejder intranet
 • Vi udsender et evalueringsskema efter konferencens afholdelse.
 • Du kan få dækket dine transportudgifter ved at udfylde afregningsblanketten på frivillig.dk og aflevere den til en administrativ medarbejder i kræftrådgivningen eller i områdekontoret. På kørselsblanketten anfører du ”Formandskonference” i rubrikken aktivitet samt datoen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Troels Broberg Carlander, tbc@cancer.dk eller tlf. 5214 4166

Lokalforeningskonference 2020