Luk

Patientstøttekursus område Nord, område Sjælland og område Hovedstaden

Bemærk
Dette kursus afholdes over to dage. Grundet coronasituationen har vi endnu ikke fastlagt datoer for afholdelse de kommende kurser. Du kan skrive dig op til kurset via linket i højre side. Når vi kender datoerne for afholdelsen vil vi skrive til dig. Det er naturligvis helt uforpligtende at skrive sig op.

Målgruppe
Kurset henvender sig til nye frivillige, som i deres frivillige arbejde yder direkte støtte til kræftramte og deres pårørende - for eksempel værtsfrivillige i rådgivningerne eller patientcaféer.

Kursusindhold
På kurset arbejder vi med din frivilligrolle i forhold til vores kræftramte brugere og deres pårørende. Vi giver dig viden om reaktioner som sorg, stress og mestring, og du får værktøjer til aktiv lytning og støttende kommunikation. Kurset lægger også vægt på etik og værdier, og patientstøttefrivilliges egenomsorg og gensidig støtte. Kurset veksler mellem oplæg, plenumdiskussioner og øvelser i større og mindre grupper. 

Det får du ud af at deltage
Kursets formål er at give dig en større forståelse for din rolle som patientstøttefrivillig i Kræftens Bekæmpelse. Vi vil gerne bidrage til, at:

  • Du bliver klogere på dig selv som patientstøttefrivillig
  • Du får viden om og værktøjer til frivillig rådgivning
  • Du føler dig i stand til at varetage patientstøtterollen
  • Du får etableret et netværk med andre frivillige.

Krav til deltagerne
For at deltage skal du forinden have været til samtale i din lokale rådgivning eller områdekontor og indstilles til kurset.

Når du har meldt dig til kurset, kan du få information om program og andre kursusmaterialer om patientstøtte i mappen ”kursusmaterialer”. For at få mest mulig udbytte af kurset, er det vigtigt, at du læser alt materialet.

Som forberedelse til kurset skal du skrive nogle stikord om, hvad du gerne vil lære i forhold til din opgave og rolle som patientstøttefrivillig – vær så konkret som mulig.

Vil du vide mere?
Se filmen ovenfor, hvor Niels Madelung, Conny Jakobsen og Christian Birk fortæller om deres oplevelse af at være på patientstøttekursus.

Patientstøttekursus område Nord, område Sjælland og område Hovedstaden