Luk

Politisk dialogmøde i Syd 2021

Kære lokalforeningsformænd- og næstformænd, Regionsudvalg og HB-medlemmer

I inviteres hermed til politisk dialogmøde i Syddanmark. På mødet skal vi drøfte næste års politiske indsatser og alle tre politiske niveauer (lokalforeninger, regionsudvalg og hovedbestyrelsesmedlemmer) er inviteret til mødet jf. §8 i vedtægterne. Vi eftersender forslag til politiske indsatser 2022-2024, så I har mulighed for at drøfte det i Jeres bestyrelser inden mødet.

Tilmelding via denne side senest den 28. oktober 2021. Kontakt Jannie hvis der er knas med tilmeldingen: 3038 2337 / janniem@cancer.dk. Alle i bestyrelsen er velkomne.

Program for aftenen:

  • Proces for kommende politiske indsatser
  • Oplæg og drøftelse: Røgfri Fremtid
  • Middag og netværk
  • Oplæg og drøftelse: Senfølger
  • Drøftelse af Regionsudvalgets indsatser
  • Nyt fra Hovedbestyrelsen
  • Gensidig orientering

Forslag til drøftelser kan inden mødet sendes til Jannie via janniem@cancer.dk

Kom og vær med til at sætte den rette politiske kurs for vores vigtige arbejde!

 

Politisk dialogmøde i Syd 2021

03. november 2021 kl. 17:00-21:00

Adresse

Kræftpatienternes Hus, Beriderbakken 9, 7100 Vejle

Undervisere
Tilmeldingsfrist:

Torsdag den 28. oktober 2021

Vis mere Vis mindre