Luk

1 ud af 3 deltager ikke i screening for tarmkræft

I Region Midtjylland siger cirka 1 ud af 3, 'nej tak' til tilbuddet om at deltage i screening for tarmkræft. Kræftens Bekæmpelse ser meget gerne, at endnu flere deltager i screeningen.

Region Midtjylland har netop offentliggjort tal, der viser, at 64 procent af de inviterede indsender afføringsprøver og dermed deltager i tarmscreeningsprogrammet. Region Midtjylland havde forventet, at cirka 60 procent af de inviterede ville deltage og peger således på, at målsætningen er opfyldt.

Kræftens Bekæmpelse opfordrer til, at der fra politisk side sættes mere fokus på tarmkræftscreening, så man derved fremmer screeningsdeltagelsen.

 

Kvinder deltager i højere grad

Dykker man ned i tallene fra Region Midtjylland fremgår det ikke overraskende, at kvinder er mere flittige til at få indsendt afføringsprøverne end de 50+ årige mænd. Hvor 7 ud af 10 kvinder deltager i screeningsprogrammet, er det kun 6 ud af 10 mænd.

Det er ikke ukendt for Kræftens Bekæmpelse, at mænd er svære at få til at benytte sig af sundhedsvæsenets tilbud. Ofte venter mænd også længere med at få bestilt tid hos lægen, når de har symptomer på kræft. Den side af sagen sætter Kræftens Bekæmpelse fokus på i en ny kampagne "De 7 tegn", som opfordrer mænd og kvinder på 50+ til at være opmærksomme og gå til lægen med symptomer, som kan være tegn på kræft.

 

Flere koloskopier end forventet

Screening for tarmkræft har resulteret i flere positive prøver end forventet, skriver Region Midtjylland i deres nyhedsbrev. Omkring 1 ud af 15, der indsender en prøve tilbydes efterfølgende en koloskopi, hvilket er 25 procent flere end forventet.

Det har skabt travlhed på de afdelinger i Region Midtjylland, som gennemfører koloskopier, og derfor arbejdes der på at etablere permanente kapacitetsudvidelser.

Kræftens Bekæmpelse er glade for fagpersonalets tilgang til kræftscreening i det midtjyske, herunder efteruddannelsen af koloskopører. Det er vigtigt, at der er fokus på kvaliteten, når der iværksættes tiltag for at imødekomme den øgede kapacitetsefterspørgsel.

Det er ikke lykkedes for RegionsudvalgsNyt at finde tilsvarende opgørelser over tarmkræftscreeningen, hvad angår de fire andre regioner.