Luk

Af hjertet tak!

Den seneste opgørelse viser, at I i alt er 42.400 personer, som arbejdede frivilligt for Kræftens Bekæmpelse i 2014. Og I lægger rigtig mange timer i jeres frivillige arbejde, samlet set svarer det til 686 fuldtidsstillinger. Det er mere end antallet af ansatte årsværk i Kræftens Bekæmpelse.

22. januar 2015
Stine Strandkjær, Frivilligindsats

Opgørelsen viser også, at antallet af frivillige i Kræftens Bekæmpelse er steget med knap 16 % siden 2009. Men kigger man i stedet på antallet af de timer, som I frivillige har arbejdet, er det steget med 61 % siden 2009.

Det store frivillige engagement glæder afdelingschef i Frivilligindsats, Bjarne Heide Jørgensen: 


"Vi er meget taknemmelige for, at de frivillige bruger så meget tid på at løse opgaver i Kræftens Bekæmpelse. De frivillige kan nemlig noget helt særligt: De møder danskerne i deres lokalmiljø og sørger for, at Kræftens Bekæmpelse når bredt ud med vores budskaber og tilbud. De frivilliges store arbejdsindsats betyder altså, at vi i fællesskab hurtigere kan nå vores mål. "

For yderligere information, kontakt Frivilligindsats, Kræftens Bekæmpelses afdeling for frivillige: frivilligindsats@cancer.dk