Luk

Alle ansøgninger til lokalforeningspuljen er godkendt

Hele 55 lokalforeninger i Kræftens Bekæmpelse har ansøgt lokalforeningspuljen hos ISOBRO – og alle ansøgninger har fået tildelt midler.

28. november 2020
FORENING & FRIVILLIGE

Lokalforeningspuljen understøtter kerneaktiviteten i det frivillige arbejde.

Lokalforeningspuljen er en bevilling fra socialstyrelsen, som administreres af indsamlingsorganisationernes brancheforening ISOBRO. Puljen på årligt ca. 6 mio.kr. fordeles ligeligt til alle ansøgere, og den løber over fire år fra 2018-2021. Det betyder, at næste år er sidste år i denne ombæring. Der er dog tale om at forlænge bevillingen.

Ansøgningsperioden er åben fra 1. september til 31. oktober, hvor 810 ansøgninger blev godkendt i år – heraf 55 til Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger. Lokalforeningspuljen har vokset sig populær, og corona-problematikker har ikke sænket ansøgningslysten i år. I 2018 fik 598 tilskud, og i 2019 fik 778 tilskud, og i år får 810 ansøgere tilskud.  Tilskuddet i år forventes at lande på nogenlunde samme niveau som sidste år med ca. 7.700 kr.

Aktiviteter
ISOBRO’s pulje stiller ikke krav om ’nyskabende aktivitet’, men understøtter og opmuntrer foreningerne til at styrke deres kerneaktivitet. Puljen dækker fire forskellige frivillige områder: ældre, socialt, almennyttigt og sygdomsbekæmpende. Det giver stor spredning i valget af aktiviteter hos de mange tilskudsmodtagere, som er ønsket med puljen: at styrke det lokale, frivillige foreningsarbejde til gavn for mange.

Puljen støtter derfor spændende aktiviteter fra tur med flagermusdetektorer over sommeroplevelser for børn i udsatte familier til foredrag om sundhed og motionshold – nogle bruger tilskuddet til at købe roll-ups, flag og plakater for at synliggøre deres forening i lokalsamfundet. Det er kun fantasien, der sætter grænser, og så den betingelse, at det skal gavne mange, og derfor skal gå til det frivillige foreningsarbejde.  

Hvis man ikke når at bruge beløbet i løbet af 2021, betales beløbet tilbage til puljen, som medtages til fordeling det efterfølgende år.

Vær med til næste år
Når vi nærmer os næste ansøgningsrunde i efteråret 2021, annoncerer vi Lokalforeningspuljen her på frivillig.dk samt i lokalforeningsgrupperne, så der er tid til at deltage i ansøgningsrunden.

Læs mere om ISOBROS lokalforeningspulje

Kontakt din lokale områdekonsulent for mere information.

1

Kommentarer

Anne Lund Det er dejligt med de ekstra beløb man kan få fra puljen - selv om beløbet formindskes år for år efterhånden som flere søger - men så må de gavne mere bredt. Vi har fået i nogle år og har brugt dem med stor glæde  i Lemvig - også her i corona året.

2. december 2020 12:37