Luk

Danmarkskort

Nye elektroniske danmarkskort gør det nu nemt og hurtigt for Kræftens Bekæmpelses regionsudvalg at se, hvor gode deres regioner er til at sikre kræftpatienterne hurtige forløb.

Hvert kvartal modtager Kræftens Bekæmpelse opgørelser fra Statens Serum Institut, der regionsvis viser om kræftpatienterne har haft udredningsforløb, hvor de er kommet igennem inden for de rammer og mål, der er afstukket i kræftpakkerne.

Det giver sig selv, at der knytter sig mange data til den slags opgørelser og det kan være svært at overskue alle disse tal, når de optræder i tabelform.

Derfor laver Kræftens Bekæmpelse nu nogle nemt overskuelige Danmarkskort, der er baseret på alle disse data.

Det gør vi dels for at hjælpe regionsudvalgene med hurtigt at kunne skabe sig overblik over, hvordan det går med kræftudredningen i de fem regioner. Dels har Kræftens Bekæmpelse en tro på, at Danmarkskortene også er en velegnet formidlingsform overfor eksterne parter, der er optaget af hvordan det går for regionerne med at leve op til forløbsmålene i kræftpakkerne.

 

Mange Danmarkskort

Der er udarbejdet regionsopdelte Danmarkskort over hver af de kræftformer, der indgår i kræftpakkerne.

Ved udgangen af februar 2015 kommer der en ny kvartalsopgørelser fra Statens Serum Institut og i den forbindelse opdateres kortene.

 

Mindst 9 ud af 10

Kræftens Bekæmpelse mener, at mindst 9 ud af 10 kræftpatienter skal have forløb, som ligger inden for de mål som kræftpakkerne beskriver.

Og det mål er fortsat ikke nået. Regionerne må således fortsat udfordres på evnen til at nå målene i kræftpakkerne. Flere kræftpatienter end nu skal fremover opleve forløb, hvor der kun optræder den fagligt begrundede ventetid, som er beskrevet i kræftpakkerne.

 

Se Danmarkskortene ved at trykke her: