Luk

Deadline nærmer sig for kørselsafregning

Hvis du har haft udgifter til transport i forbindelse med frivillige aktiviteter i 2020, er det ved at være tid til at afregne. Deadline er torsdag den 10. december.

26. november 2020
FORENING & FRIVILLIGE

Kørselsafregninger for 2020 skal sendes til Kræftens Bekæmpelse senest den 10. december. Foto: Colourbox.

Vi nærmer os årets afslutning, og det er derfor ved at være sidste chance for at afregne kørsel i forbindelse med jeres frivillige indsats hos Kræftens Bekæmpelse i 2020. Vi skal senest have blanketten torsdag den 10. december.

Blanketten må gerne udfyldes elektronisk og sendes via mail.

Vedlæg bilag
Husk altid at medsende bilag, når du beder om transportgodtgørelse, med mindre det kun drejer sig om kilometergodtgørelse. Det vil sige, at uanset om det drejer sig om togbilletter, bilag fra Storebæltsbroen eller udskrift fra rejsekort.dk, skal disse sendes sammen med blanketten. Bilag vedrørende transport må gerne scannes eller fotograferes og sendes via mail.

Er du i tvivl om, hvem du skal sende din kørselsblanket til, er du velkommen til at sende den til koersel-frivillig@cancer.dk.

Transportgodtgørelsen vil blive udbetalt snarest muligt efter modtagelse af kørselsblanket og eventuelle bilag.

Du finder både retningslinjer for kørsel og kørselsblanket på frivillig.dk under ’Dokumenter’, ’Blanketter’.