Luk

For mange lungekræftpatienter får ikke behandling til tiden

Den seneste kvartalsopgørelser fra Statens Serum Institut peger på, at i 4. kvartal 2014 har kun 6 ud af 10 af de lungekræftpatienter, der skal behandles kirurgisk, haft et forløb, der ligger inden for de rammer og mål, der er afstukket i kræftpakkerne. Dermed fortsætter en tendens fra de foregående kvartaler.

De seneste tal fra Statens Serum Institut peger på, at tendensen fra de tre forgående kvartaler med at lungekræftpatienter, der skal behandles kirurgisk, ikke får behandling til tiden, fortsætter. Set over hele 2014 fremgår det, at kun 6 til 7 ud af 10 lungekræftpatienterne havde et forløb, der ligger inden for de rammer og mål, der er afstukket i kræftpakkerne

Kræftens Bekæmpelse mener, at 9 ud af 10 kræftpatienter skal have udrednings- og behandlingsforløb, som ligger inden for de afstukne forløbsmål. Den målsætning er således ikke nået i 2014, når der tales lungekræftpatienter, der skal behandles kirurgisk. Heller ikke i 4. kvartal, der er det seneste kvartal, som er opgjort.

Ser man på hele 2014 samlet, så er det Region Syddanmark der klarer sig bedst. Kan de fire øvrige regioner måske blive inspireret ved at se nærmere på, hvad det er for forhold, der gør sig gældende i Region Syddanmark, når der tales lungekræftpatienter, der skal behandles kirurgisk?

Under alle omstændigheder kan regionsudvalgene i de fire øvrige regioner, hvis lejligheden byder sig, henvise til, at tallene understreger, at Syddanmark viser, at det er muligt at opnå bedre resultater end der ses i deres region.

Men lad det være slået fast. Selv om Region Syddanmark er et nøk foran de fire andre regioner, har også Syddanmark for få forløb, der ligger inden for de mål som kræftpakkerne beskriver, når vi taler lungekræftpatienter, der skal behandles kirurgisk.