Luk

Gode møder om genoptræning i Region Nordjylland

Dialogen med Region Nordjylland om at styrke regionens fokus på genoptræning af kræftpatienter får formentlig det resultat, at der nu kommer flere genoptræningsplaner.

Det var lidt halvtriste genoptræningsdata som Kræftens Bekæmpelses regionsudvalg præsenterede Region Nordjylland for på et møde i november. En ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse viste, at Region Nordjylland, hvad angår kræftdiagnoser som blærekræft og tarmkræft, skraber bunden, når det gælder andelen af patienter, der får en genoptræningsplan.

Også når der samlet ses på alle kræftdiagnoser placerer Region Nordjylland sig i den lave ende, hvad angår andelen af kræftpatienter, der får en genoptræningsplan i forbindelse med at de afslutter behandlingen og udskrives. Der er dog positive undtagelser - eksempelvis modermærkekræft, hvor Region Nordjylland er i top, når det gælder genoptræning i forbindelse med udskrivning fra sygehuset.

 

 

Rapporten var løftestang

Regionsudvalget har halvårlige møder med Aalborg Universitetshospital, - den lægefaglige direktør, klinikchefen på kræftområdet og professoren i onkologi.  På dette møde blev man i fællesskab enige om, at flere nordjyske kræftpatienter, der udskrives fra sygehuset fremover skal have en genoptræningsplan.

 

Der har efterfølgende også været afholdt et møde mellem regionsudvalget og Regionsrådsformand Ulla Astman, formand for Kvalitet og Patientsikkerhed Asta Skaksen og sundhedsdirektør Jens Winter Jensen. Også her pegede regionsudvalget på, at for få nordjyske kræftpatienter får en genoptræningsplan i forbindelse med, at de udskrives fra sygehuset.

Fra regionens side noterede man sig, at ret få kræftpatienter udskrives med en genoptræningsplan. Men samtidig havde regionen en tro på, at situationen har bedret sig det seneste år og dermed ser bedre ud end det fremgår af genoptræningsrapporten. Rapporten indeholder nemlig ikke genoptræningsdata for 2014 da registrene, der anvendes, er cirka et år om at blive opdateret.    

Regionsudvalget forklarede, at de ikke delte opfattelsen af at genoptræningssituationen skulle være bedre nu end for den periode rapporten vedrører (frem til 2013), Regionsudvalget pegede således på, at mange kommuner udtaler, at der henvises ret få kræftpatienter til kommunal genoptræning.

 

 

Der blev lyttet

Regionsudvalget glæder sig over, at der trods en vis uenighed om, hvorvidt tallene nu også er helt retvisende for genoptræningssituationen i dag, så var det en anerkendende og lyttende kreds af regionale politikere og ledende embedsmænd, de sad overfor. Og fra Region Nordjyllands side sluttede man da også af med at påpege, at man vil øge regionens fokus på kræftpatienters genoptræning.