Luk

Kandidat som formand for Kræftens Bekæmpelse

Dorthe Crüger, lægefaglig direktør på Sygehus Lillebælt, er af en enstemmig hovedbestyrelse indstillet som kandidat til formandsposten i Kræftens Bekæmpelse, når Frede Olesen efter 9 år stopper som formand på repræsentantskabsmødet i maj 2015.

3. februar 2015
Af Kurt Damsgaard, kommunikationschef

Dorthe Crüger kender - og er kendt i - Kræftens Bekæmpelse. Hun har siden 2010 været medlem af Patientstøtteudvalget og har i tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse arbejdet på at gøre Vejle Sygehus til patienternes kræfthospital. Ligesom hun aktivt har spillet med ved etableringen af den nye kræftrådgivning i Vejle.

- Det er svært at forestille sig en mere kvalificeret efterfølger end Dorthe Crüger. Hun har den faglige og personlige integritet som sikrer, at vi med hende i spidsen vil vi være godt rustet til at fortsætte kampen for kræftpatienterne og for en bedre kræftbehandling i Danmark, siger Frede Olesen.

Dorthe Crüger siger, at hun går ydmygt til opgaven, hvis hun bliver valgt efter repræsentantskabsmødet den sidste weekend i maj. Med stor respekt for foreningens frivillige og for den store faglighed, der er i huset. Og altid med patienterne i fokus.


"Kræftens Bekæmpelse og jeg står for det samme.
Vi ønsker det bedste for de kræftramte og deres familier."

- Min dagsorden er patientinddragelse. Det er patienterne og de pårørende, det drejer sig om. Den videnskabelige udvikling går stærkt – både her og i udlandet - vi kan mere og mere, men patienterne skal have chancen for at være med... hvad er bedst for mig? Man taler meget om standardiseret behandling - alle skal have det samme tilbud - men det må ikke stå i vejen for at behandlingen er tilpasset den enkelte patients ønsker og behov.

- Kræftens Bekæmpelse skal fortsat være danskernes stærke forening for kræftramte og deres familier. Befolkningens tillid til foreningen er meget høj, og det skal vi til stadighed kunne leve op til. Vi skal være der for patienterne, for de kræftramte. Det kan vi kun, hvis vi hele tiden lytter til vores medlemmer og sætter vores dagsorden derefter.

Dorthe Crüger taler meget og passioneret, - og ingen er i tvivl om, at hun om nogen er "kræftpatienternes stemme".

- Vi skal i endnu højere grad vende kikkerten mod patienterne. Jeg vil arbejde for, at vi
til stadighed tænker nyt og udvikler os, så patienterne altid får tilbudt de for dem bedste behandlings- og rehabiliteringsforløb både på sygehusene og i den primære sektor. Derfor skal vi også styrke forskningen i disse emner - meget gerne i samråd med patienterne: Hvad synes de, der er brug for at gøre bedre? Hvad synes de, der skal forskes i?

- Når jeg har været ude i lokalforeninger, hører jeg ofte bemærkningen "ovre i
København". Jeg tror græsrødderne nogle gange føler sig tilsidesat. Vi skal hele tiden huske, at de frivillige er omdrejningspunktet. Det er ude i lokalområderne, kontakten til mennesker skabes. Det er vigtigt for selv de dygtigste forskere at huske, at de kun kan forske, fordi nogen gør et kæmpe arbejde, bl.a. med at samle penge ind. Respekten skal gå begge veje.

Dorthe Crüger slår fast, at Kræftens Bekæmpelse er en patientforening, som skal sikre, at kræftpatienterne bliver hørt. Kræftpatienter bekymrer sig ikke kun om sig selv, men også om deres kære og om dem, som kommer efter. Derfor er det også vigtigt fortsat at have fokus på forebyggelse og den tilhørende formidling og forskning.

- Jeg ser Kræftens Bekæmpelse som en stor NGO, der også har et kæmpe ansvar for at skabe og formidle viden om kræft. Det er her, danskerne i dag kan få uvildig viden, viden som de kan bruge. Og sådan skal det fortsat være.

Dorthe Crüger er som nævnt lægefaglig direktør på Sygehus Lillebælt, som bl.a. omfatter Vejle Sygehus, der flere gange er kåret som Danmarks bedste sygehus.

Hun har tidligere arbejdet som overlæge på klinisk genetisk afdeling på sygehuset i Vejle, og efterfølgende blev hun specialechef og ledende overlæge i samme afdeling. Hun har desuden i et år været cheflæge på Regionshospitalet Horsens og Brædstrup.

Men inden da hentede hun en masse inspiration i England. I godt to år var hun fra 2003 til 2005 specialeansvarlig overlæge ved Clinical Genetics Unit på Birmingham Women's Hospital. En spændende, men også udfordrende tid med fire børn i England og en mand, der fortsat arbejdede i Danmark.

- Mange af mine erfaringer er fra min tid i England. Her bliver patienterne taget alvorligt, - og allerede dengang havde de langt større patientinddragelse end vi har herhjemme i dag. Så her skal vi for alvor sætte ind for at få ændret kulturen. Både i sundhedsvæsenet og i Kræftens Bekæmpelse.

Dorthe Crüger er født i 1964, stammer fra Samsø, er gift og mor til fire børn i alderen 16 til 26 år og bor i et gammelt hus i Horsens. Hun betegner sig selv som et havemenneske. Når hun ser sit snit til det, er hun i haven og pusler om sine roser og staudebede. Det er her, hun lader op.