Luk

Ny rapport: Kræft i Danmark 2020

En ny publikation – Kræft i Danmark 2020 - giver overblik over en række centrale data på kræftområdet. Eksempelvis hvor mange der får kræft i Danmark, og hvor mange der lever med en kræftdiagnose. Men publikationen viser også mange andre kræftdata. Eksempelvis finder man på palliationsområdet tal, der giver anledning til panderynken.

27. november 2020
IB LINDSTRØM, FORENING & FRIVILLIGE

Hver femte henviste patient får ikke kontakt til specialiseret palliativ behandling i tide. Foto: Colourbox.

Når man som frivillig arbejder med kræftpolitik eller af andre grunde er optaget af centrale data på kræftområdet, vil man med fordel kunne orientere sig i en ny publikation udgivet af Kræftens Bekæmpelse – ’Kræft i Danmark 2020’.

’Kræft i Danmark 2020’ belyser en bred vifte af fakta og data fra registre, institutioner og organisationer, der beskæftiger sig med kræft. Publikationen giver en faktastatus på centrale områder og udpeger samtidig steder, hvor der er udfordringer og derfor også brug for at tænke i mulige løsninger.

Mange gode fakta om kræft
Et af de områder, som bliver behandlet i 'Kræft i Danmark 2020', er palliation.

En palliativ indsats er central for mange kræftpatienter. Men i publikationen kan man læse, at hver femte henviste patient enten dør eller når at blive for dårlig, inden vedkommende får kontakt med specialiseret palliativ behandling.

Her er altså et område, der med fordel kan arbejdes med politisk, så kræftpatienter med behov for det tilbydes specialiseret palliativ behandling i rette tid.

Et andet eksempel på et område, hvor 'Kræft i Danmark 2020' leverer fakta, er i forhold til forebyggelse. Blandt andet kan man læse, at hvis man i 2016 havde afskaffet UV-stråling fra solarier, ville man i 2045 have undgået 26.512 kræfttilfælde. Hvis rygning var blevet afskaffet i 2016, ville der i 2045 været undgået 142.130 kræfttilfælde.

Med den slags informationer til rådighed står det endnu mere klart, at der skal arbejdes på nødvendige forebyggende tiltag, der forhindrer at disse kræfttilfælde opstår.

Data er som udgangspunkt på nationalt niveau
De data og fakta, som ’Kræft i Danmark 2020’ beskriver, er som udgangspunkt nationale.

Via andre kanaler kan man nogle gange finde frem til regionale og kommunale data. Hvis du som frivillig har brug for at få data, der indkredser et geografisk område, har du mulighed for at gå på jagt i blandt andet e-sundhed og NORDCAN. 

Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte din konsulent, som kan hjælpe med at få undersøgt, hvad der findes af fakta og data på det område, der er tale om.

Publikationen ’Kræft i Danmark 2020’ kan du hente her