Luk

Kræftens Bekæmpelse etablerer et ’erfaringspanel’

Et nyt panel skal give hurtig og smidig kontakt mellem på den ene side Kræftens Bekæmpelse og på den anden side kræftpatienter og pårørende til kræftpatienter. Hensigten med panelet er, at aktuelle emner hurtigt kan vurderes af dem, der ved allermest om kræft, nemlig kræftpatienter og pårørende.

30. april 2015
Af: Ib Lindstrøm

Kræftpatienters og deres pårørendes viden, behov og erfaringer er vigtig at kende til og inddrage.

Derfor har Kræftens Bekæmpelse pr. 1. marts etableret Brugerpanel 2015. Panelet består af kræftpatienter og pårørende og tæller her og nu cirka 550 personer. De har alle sagt ’ja’ til at give deres input i forhold til (dags-) aktuelle forhold, der har betydning for kræftsagen.

Panelet er elektronisk, hvilket blandt andet betyder, at deltagerne kan modtage og besvare spørgsmål inden for en kort tidsramme. På den måde kan Kræftens Bekæmpelse, med panelets hjælp, hurtigt reagere på blandt andet offentlige debatter, politiske tiltag og andet, der har betydning for kræftsagen. Naturligvis kan der også være tale om, at panelets synspunkter ønskes i forhold til andre emner end de dagsaktuelle.

Brugerpanelet er ikke repræsentativt for sammensætningen af kræftpatienter og pårørende i Danmark – f.eks. udgør de mandlige deltagere kun 12%. Men svarene fra brugerpanelet kan bruges som relevante pejlinger på en stor gruppe kræftpatienters og pårørendes erfaringerne og holdningerne. Kræftens Bekæmpelse håber, at endnu flere melder sig som paneldeltagere, så vi kan formidle patienters og pårørendes synspunkter så solidt og så detaljeret som muligt.

 

Panelet er også interessant for regionsudvalgene

Kan regionsudvalgene trække på de input, vi får fra panelet? Ja det kan de. Der er oprettet et særligt site, www.cancer.dk/brugerpanel, hvor man kan læse mere om brugerpanelet, om de enkelte opgaver og om hovedtendenserne i svarene. Hvis man har spørgsmål til panelets svar, kan man sende en mail til den ansvarlige styregruppe på: brugerpanelet@cancer.dk

Desuden er regionsudvalgene også velkomne til at komme med forslag til emner, som man ønsker, at paneldeltagerne tager stilling til. Forberedelsen af en opgave og udsendelse af en takkemail til brugerpanelet bagefter varetages af den afdeling, som ønsker at stille opgaven. Hvis et regionsudvalg har forslag, sendes det til konsulent Ib Lindstrøm, som vil kontakte styregruppen, der udvælger og koordinerer opgaverne til brugerpanelet.

Da panelets styrke, som antydet, hænger sammen med, at der er mange paneldeltagere, må regionsudvalgene gerne opfordre lokale kræftpatienter og pårørende til at melde sig som paneldeltager.

For at deltage i brugerpanelet skal erfaringerne med at være patient eller pårørende være mellem 1 og 6 år gamle. Panelet får stillet ca. én opgave pr. måned, typisk i form af et lille spørgeskema med 3-10 spørgsmål, som det højst vil tage mellem en halv og en hel time at svare på. Man tilmelder sig for et år af gangen, dvs. hvis man tilmelder sig nu, vil det gælde resten af 2015. I slutningen af året oprettes Brugerpanelet 2016, og det ’gamle’ brugerpanel slettes – dog opfordrer vi først interesserede deltagere, som stadig opfylder kriterierne, til at melde sig til Brugerpanel 2016.

 

Ønsker man at være paneldeltager kan man tilmelde sig på: www.cancer.dk/brugerpanel