Luk

Lungekræftpatienter får mere genoptræning

Flere lungekræftpatienter end tidligere udskrives med en genoptræningsplan. Men det er stadig for få – især i Region Hovedstaden og Region Nordjylland.

Tidligere havde Region Syddanmark særstatus som den region, hvor den klart største andel af lungekræftpatienterne fik en genoptræningsplan, når de blev udskrevet fra sygehuset. Nu er flere andre regioner ved at nå på omgangshøjde.

Men der er fortsat et stykke vej før man når Kræftens Bekæmpelses forventning om, at 30 procent af alle kræftpatienter udskrives med en genoptræningsplan. Det positive er dog, at der er sket et løft siden den forrige opgørelse af genoptræningsomfanget til kræftpatienter.

Det fremgår af den nyeste opgørelse, der omfatter alle med en kræftdiagnose i 2013.

Ses der på lungekræftpatienterne så var det sådan, at cirka 14,5 procent af dem, der fik deres diagnose i 2012 blev udskrevet en genoptræningsplan. Af dem, der fik diagnosen i 2013 har lidt over 17 procent fået en genoptræningsplan i forbindelse med, at de blev udskrevet fra sygehuset.

 

Region Syddanmark i front

Ser man på Region Syddanmark, så fremgår det, at uanset om lungekræftpatienterne fik diagnosen i 2012 eller 2013, så er mere end hver femte (over 20 pct) udskrevet med en genoptræningsplan. Dermed har Region Syddanmark den største andel af lungekræftpatienter, der kan se frem til genoptræning.

Når der samlet set for 2013 er en større andel af lungekræftpatienter end for 2012, der får en genoptræningsplan skyldes det, at nogle af de øvrige regioner er blevet bedre til at udskrive genoptræningsplaner.

I region Midtjylland er det på et år steget fra, at en andel på cirka 14,5 procent af lungekræftpatienterne modtager en genoptræningsplan ved udskrivning til en andel på cirka 17,5 procent.

I Region Sjælland er stigningen endnu større, idet man her er gået fra en andel på cirka 14,5 procent til en andel på 19,5 procent.

Men desværre ses ikke en tilsvarende stigning i Region Nordjylland og i Region Hovedstaden. Andelen af lungekræftpatienter med en genoptræningsplan i de to regioner er kun steget ganske lidt og ligger for 2013 på beskedne 13 procent.

 

Stadig et stykke vej før målet er nået

Det er vigtigt at understrege, at selvom tallene synes at bedre sig – i alt fald i tre regioner - så er der efter Kræftens Bekæmpelses opfattelse fortsat en utilstrækkeligt andel af lungekræftpatienterne, der får en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehuset. Undersøgelser peger på, at cirka 30 procent af kræftpatienterne bør have en genoptræningsplan ved endt behandling.

Det tal bekræfter lungekræftpatienterne selv. For i en to år gammel undersøgelse (den såkaldte 'barometerundersøgelse') peger mere end hver tredje af lungekræftpatienterne på, at de ved eller efter udskrivelsen, havde brug for genoptræning.

I ovenstående omhandler de nyeste genoptræningsdata de personer, der fik deres kræftdiagnose i 2013. Men som læser skal man bemærke, at mange af de, der fik kræft i 2013 har fået deres genoptræningsplan i 2014. Der kan nemlig godt gå ganske lang tid fra, at kræftdiagnosen stilles til, at behandlingen er afsluttet og genoptræningsplanen udskrives. Der er således på ingen måde tale om, at det er forældede genoptræningsdata som denne artikel bygger på. Der tale om de nyest tilgængelige tal.