Luk

PFOS og kræft undersøgt

Forurening med PFOS har skabt bekymring i forhold til om det giver en forhøjet risiko for kræft. Sundhedsstyrelsen har imidlertid ikke fundet nogen sammenhæng ud fra de data, der findes i dag. Kræftens Bekæmpelse følger sagen tæt og er tilfredse med, at den tages alvorligt.

3. maj 2022
Katinka Agger, PATIENTSTØTTE & FRIVILLIG INDSATS

Der har været historier i medierne om forurening med PFOS via brandskum, blandt andet i lyset af en sag, hvor medlemmer af en Natur- og Kogræsserforeningen har spist kød fra køer, der har græsset på en grund foruret af brandskum. Det skaber selvfølgelig bekymring, og måske er du som frivillig for Kræftens Bekæmpelse blevet mødt af spørgsmål om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem PFOS og kræft.

Sundhedsstyrelsen har gennemgået de undersøgelser, der findes om PFOS, og er kommet til den konklusion, at der ”ikke er en sammenhæng mellem cancer og PFOS”. Blandt andet viste amerikanske undersøgelser af fabriksarbejdere, som arbejdede med PFOS, at der ikke var en overdødelighed, selvom arbejdere havde meget forhøjede værdier.

Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning er enig i Sundhedsstyrelsens konklusion på baggrund af de nuværende data, dog med det vigtige forbehold, at der kun findes få undersøgelser på området. 

Hos Kræftens Bekæmpelse er vi tilfredse med, at myndighederne har taget sagen meget alvorligt, blandt andet med helbredsundersøgelser af de ramte personer samt kortlægning af brandøvelsespladser. Danske Regioner har fundet 145 brandøvelsespladser, som skal undersøges for forurening. Det samme gælder en række brandøvelsespladser i Forsvaret. Der bliver desuden udarbejdet oplysningsmateriale til borgere, og der er også taget initiativ til at foretage stikprøveanalyse for forhøjet PFOS hos brandfolk.

Kræftens Bekæmpelse følger udviklingen i viden om PFOS og kræft tæt.

PFOS-holdigt brandskum har været forbudt at markedsføre og anvende i EU siden december 2006