Luk

Tættere på genoptræningsmålene, men der er stadig et stykke vej

Flere kræftpatienter end tidligere får en genoptræningsplan. Men der er stadigvæk et godt stykke vej før man når Kræftens Bekæmpelses mål, som er, at cirka 3 ud af 10 kræftpatienter får en genoptræningsplan i forbindelse med, at de udskrives fra sygehuset.

Andelen af kræftpatienter, der får en genoptræningsplan i forbindelse med, at de udskrives fra sygehuset, er steget. Tilbage i 2007 fik 11,6 procent af kræftpatienterne en genoptræningsplan i forbindelse med at de blev udskrevet fra sygehuset. Siden da er andelen, steget år for år. Blandt de kræftpatienter, der fik deres diagnose i 2013, var der en andel på 17,6 pct, som fik en genoptræningsplan i forbindelse med, at de blev udskrevet fra sygehuset.

Så der altså tale om fremgang i perioden 2007-13. Men målet om, at 3 ud af 10 kræftpatienterne får en genoptræningsplan, når de udskrives, er fortsat langt fra at være indfriet.

 

Genoptræningsrapport på vej

Ovenstående tal på genoptræningsplaner til kræftpatienter, der udskrives fra sygehuset, er de første data, der offentliggøres fra en større rapport, som forventes at udkomme i maj 2015. Rapporten er en opdatering af en tilsvarende rapport, der udkom sidste år indeholdende genoptræningsdata for alle, der fik kræft i perioden 2007 – 2012. Denne tidligere rapport blev med succes forelagt regionerne idet de efterfølgende tilkendegav, at andelen af kræftpatienter, der fik en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivning, var for lav.

I den ny rapporten vil der i lighed med tidligere også være regionale data, der viser, at der optræder regional variation i forhold til, hvor stor en andel af kræftpatienterne, der modtager en genoptræningsplan. Ikke mindst når man går ned og betragter genoptræningen diagnosespecifikt bliver de regionale forskelle tydelige.

Den regionale del vil blive behandlet i kommende udgaver af RegionsudvalgsNyt.

Som læser skal man i øvrigt bemærke, at mange af de, der fik kræft i 2013 har fået deres genoptræningsplan i 2014. Der kan nemlig godt gå ganske lang tid fra diagnosen stilles til at behandlingen er afsluttet, patienten udskrives og genoptræningsplanen skrives. Derfor er det friske data som rækker langt ind i 2014, der offentliggøres i den nye rapport.

 

Omfanget af genoptræning rettet mod kræftpatienter

Genoptræning til 30 procent af de kræftpatienter, der udskrives fra sygehuset vurderes at være det niveau, der skal til for at alle får deres behov for træning tilgodeset. Den vurdering understøttes både af international litteratur og de undersøgelser, hvor kræftpatienterne selv har svaret på deres behov for genoptræning (bl.a. barometerundersøgelsen).