Luk

Tak fordi I har været med til at gøre Leg på streg til en succes!

Konceptet Leg på streg har vist sig at være et attraktivt og nyskabende koncept, som kan være med til at fremme bevægelse i undervisningen i dansk og matematik. Interessen for konceptet har været enorm og efterspørgslen på både skabeloner, kurser og hjælp fra de frivillige stregguider har været meget større end forventet. Uden hjælp fra de frivillige stregguider var vi aldrig nået ud til så mange skoler.

15. marts 2015
Ann-Sofie Borgen Andersen, Forebyggelse og oplysning

Leg på streg er udviklet af Kræftens Bekæmpelse og støttet af Nordea-fonden. Leg på streg har haft til formål at fremme danske skoleelevers fysiske aktivitetsniveau ved at skabe inspirerende fysiske rammer gennem opstregninger i skolegården. Projektet var primært målrettet indskolingen og opstregninger og inspirationsmateriale var særligt målrettet fagene dansk og, matematik. I perioden 2012 -2014 har frivillige stregguider og ansatte i Kræftens Bekæmpelse inspireret og hjulpet med den praktiske organisering af Leg på streg på skoler rundt i Danmark. Hjælpen fra de frivillige stregguider har været med til at sikre, at Leg på streg er blevet udbredt i hele Danmark. 

Succesrige resultater fra den afsluttende evalueringen
Resultaterne er baseret på et webbaseret spørgeskema til lærere og pædagoger, som anvender Leg på streg.

Samlet set har den afsluttende evaluering vist, at Leg på streg er med til at øge elevernes fysiske aktivitets niveau samt at det give dem en mere varieret skoledag. Leg på streg har givet skolerne brugervenlige løsninger og dermed gjort det lettere for skolerne at leve op til den nye skolereforms krav om 45 min. daglig fysisk aktivitet. Resultaterne viser bl.a., at;  

  • 80 % af respondenterne mener, at Leg på streg er med til at øge elevernes fysiske aktivitets niveau.
  • 75 % føler sig bedre rustet til at motivere eleverne til at bevæge sig i undervisningen.
  • 92 % er helt enige eller delvist enige i, at eleverne styrkes fagligt gennem konceptet.
  • 90 % er enige i, at elevernes samarbejde styrkes gennem øvelserne i konceptet.
  • 90 % mener, at aktiviteterne er med til at øge koncentrationsniveauet i klassen, efter de har lavet øvelserne.
  • 94 % vil anbefale Leg på streg til andre lærere og pædagoger.

Konceptet er etableret på 171 skoler rundt i Danmark, hvortil det er estimeret at være tilgængeligt for omkring 20.000 børn i indskolingen. Konceptet er så populært, at skabelonerne allerede er booket i hele foråret 2015.

Tak for hjælpen
Vi vil derfor sige en kæmpe tak til de frivillige stregguider, som har været med til at inspirere og etablere Leg på streg landet over og dermed være med til at gøre det til en kæmpe succes. Uden jer, havde det ikke været mulig at nå ud til så mange skoler og dermed givet så mange lærere, pædagoger og elever mulighed for at komme ud og lege på stregerne.

Projektets succes har desuden affødt en stor efterspørgsel efter, at Leg på streg dels udbredelse til mange flere skoler, men også at konceptet udvides til mellemtrinnet. Vi søger derfor flere midler til at kunne afdække denne efterspørgsel.