Luk

Hurtigere til lægen sparer liv

For mange + 50 årige ignorerer tegn på kræft og venter for længe med at gå til læge. Det koster menneskeliv. Ikke mindst mænd bruger lang tid på at få bestilt tid hos lægen.  Derfor vil Kræftens Bekæmpelse nu pirke lidt til de 50+ årige mænd.

Det er bestemt ikke ligegyldigt, om lungekræft opdages i stadie to frem for i stadie fire. Der er meget større overlevelse, når lungekræften konstateres tidligt. Regner man på tallene skønnes, at hvis alle med en diagnose på stadie fire i stedet fik opdaget deres lungekræft i stadie to, så ville der årligt være 400 ekstra overlevende.

Det kan med andre ord slås fast med 7-tommmersøm, at det er uhyre vigtigt at opdage lungekræft tidligt. Og det samme gælder også andre kræftformer.

Derfor sætter Kræftens Bekæmpelse nu gang i en kampagne, der har fokus på at få de + 50 årige til lægen, når de mærker, at noget ikke er, som det plejer. Kampagnen retter sig bredt mod alle i aldersgruppen + 50 år.

Men i Kræftens Bekæmpelse er vi udmærket klar over, at det er en ekstra stor udfordring at få mænd ind i lægens konsultation, straks de første symptomer melder sig. Derfor skubber kampagnen ekstra til mændene.

Kampagnen kører her i 2015 og fortsætter ind i 2016.

 

Indirekte et regionalt anliggende

Kræftens Bekæmpelses regionsudvalg har naturligvis først og fremmest mulighed for at påvirke i forhold til den ventetid, der opstår, efter kræftpatienten er kommet ind i sundhedssystemet. Det er i den forbindelse afgørende, at der er ressourcer til at iværksætte hurtigt og grundig udredning.

Men regionudvalgsmedlemmerne kommer også i fora, hvor det giver mening at slå et slag for, at de midaldrende mænd bliver bedre til at lytte til deres krop og gå til lægen, når noget ikke er som det plejer at være. Så det må I naturligvis gerne gøre, når lejligheden byder sig.

Læs eventuelt mere om kampagnen her: