Luk

Knas med overgang fra sygehus til kommune

Det går af og til galt, når kræftpatienten udskrives fra sygehuset til eget hjem. Eksempelvis praktiske forhold som forsinket levering af hjælpemidler eller, at patienternes medicinplaner ikke er opdaterede, når de udskrives til hjemmeplejen. Det er hændelser, som skaber betydelige gener hos kræftpatienten og de pårørende.

Det er formentlig uden betydning for prognosen, hvis kræftpatientens smertelindrende medicin ikke er tilgængelig fra det øjeblik patienten vender tilbage til i sit eget hjem, udskrevet fra hospitalet.

Men naturligvis er det ubehageligt for den netop udskrevne kræftpatient og det kan medføre unødig lidelse. Et halvt døgn uden smertedækning, fordi medicinen ikke er klar i patientens hjem, er ikke godt

Det giver også sig selv, at det er ubehageligt for kræftpatienten at måtte vente på praktiske hjælpemidler, som gør det muligt at håndtere dagligdagen i hjemmet (toiletstol, nødkald, tryksårsmadras, plejeseng). Og det sker ret ofte, at disse praktiske ting ikke er bragt i orden inden kræftpatienten vender tilbage til hjemmet, fordi kommunen helt enkelt ikke er blevet adviseret.

Hændelser som nævnt ovenfor er selvfølgelig også ubehagelige for de pårørende. Og det sundhedsfaglige personale ser det som uprofessionelt, når de her situationer opstår.

En netop offentliggjort rapport peger på, at kræftpatientens overgang fra sygehuset til kommunen ikke altid foregår så sikkert og gnidningsfrit som ønsket. Det er kræftpatienter og ansatte i den kommunale sundhedssektor, der selv har rapporteret hændelserne.

Rapportens formåler at fokusere på de sikkerhedsproblemer kræftpatienter og deres pårørende oplever i kontakten med sundhedsvæsenet.

 

Forekommer alle steder

Der er ikke grund til at sætte regionsnavn eller sygehusnavn på de situationer, som rapporten beskriver. For hændelserne optræder i alle regioner i forbindelse med overgangen fra sygehuset til hjemkommunen. Men uden at være tilsigtede, naturligvis.

Så til trods for, at der fra sygehusenes side er fokus på at aflevere kræftpatienten på god vis til kommunen, optræder de utilsigtede hændelser altså ret hyppigt.

Det er som nævnt de ansatte i den kommunale sundhedssektor selv, der har rapporteret en del af hændelserne, og de anviser selv løsningsforslag, som blandt andet består i:

  • At de sygehusansatte prioriterer, at de elementer, der skal ligge til grund for efterfølgende plejeindsats i den kommunale sundhedssektor er planlagt i detaljer (f.eks. hjælpemidler og smerteplaner).
  • Det må sikres, at vigtige oplysninger om patientens medicin videregives.
  • Der skal arbejdes for, at de sygehusansattes indsigt i og forståelse for kræftpatientens vanlige omgivelser og den kommunale sektors arbejdsgange, øges.

 

Vigtig læsning for regionerne

Der er således grund til at nævne problemet med de utilsigtede hændelser, når man som regionsudvalg taler med repræsentanter fra regionen.

Og den netop offentliggjorte rapport bør være interessant læsning for politikere og ansatte i regionerne.

Rapporten har ud over de nævnte udfordringer, i forbindelse med kræftpatienter udskrives fra sygehus, også undersøgt hvilke utilsigtede hændelser, praksislæger oplever i kontakten med kræftpatienter.

Rapporten 'Patientsikkerhed i Kræftforløb. Analyse af utilsigtede hændelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase rapporteret af kræftpatienter og den primære sundhedssektor' findes her: