Luk

Nyt tilbud til kræftramte og pårørende i Gladsaxe Kommune

"Mødested for kræftramte" er Gladsaxes seneste tilbud til borgere med kræft tæt inde på livet. Selvom tilbuddet først lige har set dagens lys, blev grundstenene lagt for ikke mindre end 12 år siden.

15. februar 2015
Rasmus P.V. Jakobsen, Frivilligindsats

Hun har været med i 12 år. Karen Magrethe Lindegaard fra Søborg. Sammen med andre gode frivillige kræfter var hun i 2003 med til at åbne "Caféen for kræftramte borgere og deres pårørende" i Bagsværd. En café, der i dag er blevet erstattet af et "Mødested for kræftramte".

Adressen i De Frivilliges Hus er den samme, og filosofien er da heller ikke langt fra den oprindelige. Men nytænkning skulle der alligevel til, og Karen Magrethe er stadig med – i hvert fald et stykke vej endnu:

- Jeg er stadig med, men jeg har meldt ud, at det ikke er sikkert, at jeg fortsætter i en evighed. Nu har jeg været med til at starte tilbuddet op nogle gange, og så er det vel også på tide, at nogle yngre kræfter tager over.


Mere end en café
Lian Cheng Tving fra Bagsværd er én af de nye frivillige, der har engageret sig som tovholder i Mødestedet. Som pårørende til en kræftpatient har hun gjort sig mange overvejelser omkring, hvad et tilbud som dette skal kunne byde ind med:

- Vi har blandt andet ændret navnet til "Mødested for kræftramte", fordi vi gerne vil signalere, at vi gør andet end bare at snakke om løst og fast. Vi vil gerne bidrage til, at folk får noget med hjem. Noget, de kan bruge i deres proces – uanset hvor de er, og hvad enten de er kræftramte eller pårørende, siger hun.

Helt konkret har man planer om at styrke netværksdannelsen ved at støtte samtaler og udveksling af erfaringer blandt brugerne samt temaaftener med emner, som brugerne kunne finde relevante. Men først og fremmest ønsker de frivillige fra Kræftens Bekæmpelse at skabe et frirum for alle, som er berørt af kræft, og som har behov for at tale med andre i en tryg atmosfære og med absolut tavshedspligt.

Eller som Karen Margrethe formulerer det:

- Den fornemste opgave for et tilbud som dette er at skabe plads til, at man som bruger kan fortælle, hvad man har brug for, og at vi andre er i stand til at lytte ordentligt efter. Hvis vi så på en eller anden måde kan støtte folk i at komme videre i deres liv, jamen så er det jo bare ekstra godt. Der er ofte lys for enden af tunnelen – også selvom at tunnelen kan virke alenlang.


Mødestedet er åbent fra kl. 16 - 17.45 mandage i lige uger i De Frivilliges Hus i Bagsværd. Der er ingen tilmelding og alle er velkomne.