Luk

Røgfri Ungdom skydes igang

I marts lanceres kampagnen "Røgfri Ungdom". Formålet med kampagnen er at få rygning ud af børn og unges hverdag. Færre unge skal starte med at ryge, og vi skal støtte unge, som ryger, til et rygestop.

Vi håber, at du vil være med!

18. februar 2015
Louise Jespersen, Forebyggelse og Oplysning

De frivilliges rolle
Kampagnen skal tale til de unge i øjenhøjde. I de kommende måneder uddanner vi unge frivillige i de store byer til at kunne undervise i rygeforebyggelse på folkeskolerne og lave events på ungdomsuddannelserne.

Vi håber, at lokalforeningerne vil arrangere lokale events, som sætter fokus på kampagnens budskaber. Derudover er der behov for at gå i dialog med skoler og klubber for at skabe røgfri miljøer til børn og unge.


Inddragelse i udviklingen af kampagnen
Vi har brug for jeres hjælp til, hvordan vi bedst inddrager frivillige i kampagnen. Derfor afholder vi to workshops, hvor vi vil diskutere, hvordan vi gør det mest attraktivt for jer at bidrage til kampagnen.

Arrangementerne afholdes i København og finder sted den 3. marts (lokalforeningsfrivillige) og 4.marts (unge frivillige).


Følg med på frivillig.dk
De kommende måneder bliver vi meget mere konkrete på, hvordan I som frivillige kan støtte op om kampagnen. Hold jer opdateret i gruppen "Røgfri Ungdom" på frivillig.dk.


Spørgsmål og kontaktoplysninger
Hvis I har spørgsmål til kampagnen eller ønsker at deltage i arrangementerne i marts kan I kontakte Louise Jespersen på tlf: 35 25 75 79 eller lj@cancer.dk