Luk

Søg tilskud til din lokalforening

Fra 1. september til 31. oktober har alle lokalforeninger mulighed for at søge tilskud gennem Lokalforeningspuljen (ISOBRO). Formålet med puljen er at styrke det frivillige lokale foreningsliv i hele Danmark. Sidste år fik alle 55 lokalforeninger i Kræftens Bekæmpelse, der søgte midler, bevilliget tilskud på 7.200 kr. hver.

7. juli 2022
Nanna Berg, Patientstøtte & Frivillig Indsats

Modelfoto

Skal din lokalforening have økonomisk tilskud til aktiviteter? Så skal I være klar fra 1. september, hvor I kan ansøge om at få del i Lokalforeningspuljen. Puljen dækker fire forskellige frivillige områder: ældre, socialt, almennyttigt og sygdomsbekæmpende for at sikre stor spredning i valget af aktiviteter hos de mange tilskudsmodtagere.

Hvilke aktiviteter kan man søge støtte til?
Tilskudsberettigede aktiviteter er de aktiviteter, der ligger inden for foreningens kerneopgaver. Det kan eksempelvis være:

✓ Aktiviteter som støtter rekruttering og fastholdelse af frivillige
✓ Skiltning/annoncering af aktiviteter
✓ Sociale arrangementer med fokus på udvikling og fællesskabsstyrkelse af lokalforeningen
✓ Samarbejde mellem foreninger
✓ Opkvalificering af foreningens ledelse og aktivitetsansvarlige

Midlerne skal anvendes inden for projektperioden, der går fra d. 15. december 2022 til 15. december 2023. Alle godkendte ansøgere modtager samme beløb.

Lokalforeningspuljen støtter spændende aktiviteter lige fra tur med flagermusdetektorer over sommeroplevelser for børn i udsatte familier til foredrag om sundhed og motionshold – nogle foreninger bruger for eksempel tilskuddet til at købe roll-ups, flag og plakater for at synliggøre deres forening i lokalsamfundet.

Modelfoto

Hvordan søger man?
Ansøgning til puljen kan kun ske online gennem ansøgningsskemaet på ISOBROs hjemmeside.

Puljen annonceres på: https://www.isobro.dk/lokalforeningspuljen/ og i ISOBROs nyhedsbrev samt på www.statens-tilskudspuljer.dk.

Kontakt din lokale områdekonsulent for mere information eller hjælp til ansøgning.