Luk

Repræsentantskabsmøde 2018

Velkommen til infosiden til årets repræsentantskabsmøde. Her finder du alle de informationer, du skal bruge for at kunne tilmelde dig. Rigtig god fornøjelse.

Hvad er repræsentantskabsmødet?

Repræsentantskabet er Kræftens Bekæmpelses øverste myndighed og består af repræsentanter fra lokalforeninger og regionsudvalg, hovedbestyrelsen og præsidiet.

Repræsentantskabet mødes hvert år i maj, hvor man fastsætter Kræftens Bekæmpelses vedtægter, drøfter og godkender langsigtede mål og planer, vælger præsidium, hovedbestyrelse og revision, godkender beretning og årsregnskab, og fastsætter kontingent.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du tilmelder dig på tilmeldingssiden i menulinjen. Her kan du blandt andet læse mere om regler for deltagelse, afbud og mødematerialer.

Hvordan finder jeg mere information?

Du finder meget mere information i menunlinjen foroven. Der er flere menupunkter under "Mere".

Kontakt

Har du brug for hjælp til tilmelding? 

Skriv til frivillig@cancer.dk

Har du andre spørgsmål? 

Charlotte Gerhauge, afdelingschef tlf. 30651028 eller gerhauge@cancer.dk

Annette Rudolph, projektkonsulent tlf. 35257515 eller rudolph@cancer.dk