Luk

Program

Her finder du det foreløbige program for årets repræsentantskabsmøde.

Lørdag den 25. maj

09:00 Regionspolitisk formandsmøde (uformelt)

10:00 Hovedbestyrelsesmøde, registrering af deltagere, markedspladsen åbner

10:45 Dørene til salen åbnes

11:00 Velkomst og sang

11:20 Præsentation ved bordene

11:35 Konstituering af repræsentantskabsmødet

11:40 Dagsorden pkt. 1: Formandens beretning

12:20 Gæstetaler 

12:50 Pejlemærker frem mod 2025

13:15 Frokost. Aftenbordplan offentliggøres ved mødesalen.

14:15 Tema: Børn og unge som pårørende

14:40 Dagsordens pkt. 2 og 4: Regnskab og kontingent

15:15 Dagsordenens pkt. 3: Aktivitetsplaner for 2019-20

16:35 Kaffepause, markedsplads og tjek ind til hotellerne

17:05 Præsentation af kandidater til hovedbestyrelsen

18:15 Uddeling af juniorforskerpris

18:40 Pause

20:00 Middag og underholdning. Aftenbordplan kan ses foran mødesalen.

Søndag den 26. maj

08:00 Markedspladsen åbner

09:00 Morgensang

09:05 Tema: Ulighed i kræft

09:35 Dagsorden pkt. 5: Valg til præsidiet

09:40 Dagsorden pkt. 6: Valg til hovedbestyrelsen

10:05 Dagsorden pkt. 7: Valg af revisor

10:10 Pause og markedsplads

10:40 Videnscaféer

11:50 Tema: Gennembrud i kræftforskningen

12:05 Dagsordens pkt. 8: Behandling af anmeldte sager

12:35 Dagsorden pkt. 9: Eventuelt 

13:00 Mulighed for frokost eller madpakke