Luk

Valg til hovedstyrelsen

Her på siden kan læse om valget til hovedbestyrelse og herunder, hvordan du selv stiller op.

Valg til hovedbestyrelsen

Der skal ske valg til 10 pladser i hovedbestyrelsen.

Otte personer ønsker at genopstille. Det vil sige, der skal findes mindst to nye kandidater til hovedbestyrelsen. Flere kandidater udløser kampvalg.

Selve valget foregår ved elektronisk afstemning og finder sted den 26. maj. Man skal være til stede i mødesalen for at kunne afgive sin stemme.

Kandidater til hovedbestyrelsen vil blive inviteret til repræsentantskabsmødet uden stemmeret.

Ønsker du at stille op?

- Du skal være medlem af Kræftens Bekæmpelse.

- Du skal opstilles af mindst fem medlemmer af repræsentantskabet eller hovedbestyrelsen.

- Du skal sende en skriftlig indstilling. Du finder opstillingsblanketten nedenfor.

- Du kan stille op som kandidat helt frem til repræsentantskabsmødet. Sidste frist bliver vedtaget ved mødets start.

- For at få din præsentation med i mødepapirerne skal du sende opstillingsblanket og foto af dig selv senest den 27. april.

Kandidater som genopstiller

- Lone Bøgely

- Poul Hvass Hansen

- Jens Georg Hillingsø

- Jesper Rotvig Jensen

- Børge Frank Koch

- Hanne Ringgaard Møller

- Anni Elkjær Olesen

- Susanne Ulk

Kandidater som ikke genopstiller

- Karsten Nielsen

- Grethe Nørtoft Saabye