Luk

Videnscaféer

Her kan du læse mere om de fire videnscaféer ved årets repræsentantskabsmøde. Du vælger, hvilken videnscafé du ønsker at deltage i, når du tilmelder dig.

Røgfri Fremtid

Antallet af danskere, der ryger, er steget for første gang i mange år. Der er allerede mere end 150 partnere i Røgfri Fremtid og mange danske kommuner er med. Men der er brug for, at vi bliver flere og at vi handler, hvis vi skal skabe en folkebevægelse og nå målet om, at ingen børn og unge ryger i 2030.

Til videnscaféen har vi inviteret tre af Røgfri Fremtids partnere ind til en paneldebat, hvor de fortæller, hvad der betyder mest for dem i deres arbejde for en røgfri fremtid, hvad der driver dem, de udfordringer, de har stødt på undervejs samt mulige lokale samarbejdspotentialer.

Kom og mød Birthe Navntoft fra Region Syddanmark, der brænder for arbejdet med røgfri ungdomsuddannelser, Dan Skjerning fra DGIs hovedbestyrelse, som sætter fokus på at skabe flere røgfri foreninger samt en repræsentant fra Kolding Kommune. Vi har inviteret netop disse partnere, da de arbejder der, hvor børn og unge færdes – både i hverdagen og fritiden.

Bliv klogere på, hvad der motiverer og driver partnere i Røgfri Fremtid.
Til paneldebatten får du mulighed for at stille spørgsmål til partnerne, som du kan bruge i dialogen med partnere og til at invitere nye partnere med.
Caféen kan også give dig inspiration til flere tværgående og lokale samarbejdsmuligheder med og mellem partnere.

Oplægsholdere:

- Birthe Navntoft fra Region Syddanmark

- Dan Skjerning fra DGIs hovedbestyrelse

- Tina Sauvr fra Sundhedsfremme og Forebyggelse i Kolding Kommune

Hold vægten – Forebyg kræft

Overvægt er i top tre over risikofaktorer for kræft sammen med rygning og usund kost, men det ved de færreste danskere. 2.4 mio. voksne danskere (51 pct.) er overvægtige. Hvis udviklingen fortsætter, vil tallet være ca. 70 pct. i 2045. Det betyder, at 48.000 danskere vil få kræft som følge af overvægt indtil da.

Det er en alvorlig trussel for sundhedssystemet og for danskernes trivsel. For overvægt øger også risikoen for type-2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme, muskel-skelet-lidelser, psykosociale problemer, astma, søvnapnø og barnløshed. Overvægt bidrager til den sociale ulighed i sundhed, da andelen af overvægtige er langt højere i grupper med lav indkomst og kort uddannelse.

Forebyggelse er den eneste løsning på at bremse udviklingen, for det er svært at tabe sig, når man først er blevet overvægtig.

Kræftens Bekæmpelse vil derfor arbejde på at få overvægt højt på den nationale forebyggelsesdagsorden ved at stå i spidsen for en indsats mod overvægt. Indsatsen skal engagere og motivere alle de sektorer og aktører – inkl. danskerne selv, som har indflydelse på, hvor meget vi spiser og drikker.  

På videnscaféen vil vi fortælle om:
- Sammenhængen mellem overvægt og kræft
- Hvordan omgivelserne påvirker udviklingen i overvægt på en negativ måde
- Kræftens Bekæmpelses overvægtsstrategi 2025, og hvordan den kommer til udtryk de næste par år.

Oplægsholdere:

- Projektchef Gitte Laub Hansen

- Seniorkonsulent Susanne Tøttenborg

Andre fællesskaber – Samarbejde mellem foreninger

Kræftens Bekæmpelse skal i fremtiden skabe flere fællesskaber med andre for sammen at skabe de forandringer, som er nødvendige for at nå vores mål om; ”at færre skal have kræft, flere skal leve længere og have et bedre liv efter kræft”.  En måde til at nå vores mål er, at skabe flere fællesskaber med andre foreninger, som deler vores mål.

Du bliver i videnscaféen præsenteret for perspektiver på samarbejdet mellem foreninger. De faglige perspektiver vil blive koblet til konkrete erfaringer fra Esbjerg lokalforening, som har samarbejdet med andre patientforeninger om pårørende.

Videnscaféen vil bl.a. komme ind på hvilke fordele, der er i samarbejde mellem foreninger, forskellige samarbejdsformer, hvordan I får et godt samarbejde og hvilke faldgruber der kan være, når nye mennesker mødes og skal finde den rette måde at samarbejde om fælles mål. Formidlingen i videnscaféen vil være en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og konkrete erfaringer fra Esbjerg lokalforening.

Oplægsholdere:

- Cecilie Hansen, konsulent, Center for Frivilligt Socialt Arbejde

- Bent Peter Larsen, næstformand, Esbjerg lokalforening

Senfølger efter kræft

Over halvdelen af alle kræftpatienter oplever senfølger efter at have fået kræft som voksne. De er helbredte for kræft, men føler sig ikke raske.  

Hør hvordan Mette Rosendal har oplevet at leve med senfølger efter kræft, og hvad det har betydet for hende, at hun først sent i sit forløb fik hjælp. Du vil også blive præsenteret for den nyeste viden om senfølger efter tarmkræft og få et indblik i, hvordan Kræftens Bekæmpelses nye nationale senfølgecentre forsker i forebyggelse, opsporing og behandling af senfølger.

Klik her for at se film om senfølger

Oplægsholdere:

- Marianne Nord Hansen, formand for Senfølgerforeningen og medlem af Hovedbestyrelsen (velkomst)

- Mette Rosendal, Patientrepræsentant

- Therese Juul, sygeplejerske, cand.scient.san, PhD. Senfølgeklinikken, Mave- og Tarmkirurgi, AUH