Luk

Foreløbigt program for repræsentantskabsmødet 2023

Lørdag den 6. maj 2023

10.45 – 11.00 Dørene åbnes

Præsidenten præsenterer mødets tema og de forskellige til-tag, herunder bordformænd

Åbning af repræsentantskabsmødet – konstituering

Repræsentantskabsmødets dagsordenspunkt 1 – Beretning

Debat og afstemning om punkt 1

Gæstetaler

13.00 – 14.00 Frokost og markedsplads

Repræsentantskabsmødets dagsordenspunkt 2 - Regnskab 

Repræsentantskabsmødets dagsordenspunkt 3 - Kontingent

Præsentation af kandidater til hovedbestyrelsen

Oplæg om en verden i forandring

Temaoplæg 1 - et sundhedsvæsen i forandring

Værksteder og videnscaféer

16.10 - 16.40 Pause 

Repræsentantskabsmødets dagsordenspunkt 4 - Valg til præsidium

Repræsentantskabsmødets dagsordenspunkt 7 - Indkomne sager 

17.50 – 19.30 Pause 

19:30 - 22:00 Middag og underholdning

Lounge og hyggepianist

Søndag den 7. maj 2023

09.00 Velkommen til dag 2

Repræsentantskabsmødets dagsordenspunkt 6 -  Valg af revisor

Repræsentantskabsmødets dagsordenspunkt 5 - Valg til HB

Temaoplæg 2 -  Et civilsamfund i forandring

Værksteder og videnscaféer

11.00 - 11:40 Pause

Repræsentantskabsmødets dagsordenspunkt 8 - Eventuelt

Resultat af valg og afsked med afgående HB-medlemmer

12.40 Farvel og tak – med mulighed for frokost eller madpakke