Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Adele Davis Boe, der er på valg til hovedbestyrelsen.

Idell Davis Boe (kaldet Adele)

Født: 1949

By: Skanderborg

Stilling: Pensionist, antropolog og etnograf

Uddannelse: Sygeplejerske, social antropolog og etnograf

Tlf.: 26 71 31 62
Mail: adeledavisboe@gmail.com

Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse:

  • Formand i Skanderbog lokalforening 
  • Medlem af hovedbestyrelse

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for:

  • At støtte Kræftens Bekæmpelse igangværende indsatsområder. Desforuden vil jeg i høj grad arbejde for at skabe et mere afbalanceret fællesskab, hvor etniske minoriteter og andre udsatte grupper bliver mere synligt. Derfor prioriteres mangfoldighed og inklusion højt hos mig. Foruden diversitet og inklusion vil udsatte personer og grupper blive udeladt af udviklinger, processer og samtaler, der vedrører deres livssituationer. Ligesom de fraskrives mulighed for at påvirke livsvigtige sundheds- og sygdomstaktikker, strategier og prioriteringer på kræftområder. I KB er alle stemmer, erfaringer, resurser og kompetencer vigtige; også de som i dag er underrepræsenteret i organisationen. Endvidere mener jeg generelt, at det er vigtigt, at Kræftens Bekæmpelse afspejler befolkningens sammensætning. Repræsentation omhandler i virkeligheden en større grad af ligestilling, ligeværd og inklusion. Repræsentation udtrykker også respekt. Bedre repræsentation i Kræftens Bekæmpelse kan således have en teoretisk, praktisk og åndelig betydning. At deltage aktivt i den allerede påbegyndte udvikling af et mangfoldigt fællesskab med en stor repræsentationsgrad, er et højt ønske hos mig i mit fortsatte arbejde i organisationen.
  • Derudover vil jeg beskæftige mig med at skabe en bedre balance med hensyn til ulighed i sundhed og kræft. Med baggrund i den viden, at handicappede, marginaliserede personer, personer med lav sociale status, socioøkonomiske dårligt stillede grupper og lignende, bliver forfordelt i sundhedsvæsnet og kræftbehandling, agter jeg også at fokusere på disse faktorer i mit fremtidige virke. Jeg vil bestemt gøre en indsats for, at Kræftens Bekæmpelse til stadighed fokuserer på løsning af denne problemstilling.

Fokus på følgende tre teamer: 

  • En højere grad af mangfoldighed og inklusion i Kræftens Bekæmpelse
  • Bedre repræsentation af etniske minoriteter og andre udsatte personer i Kræftens Bekæmpelse samt en forbedret anskueliggørelse af fænomenets betydning for udbredelsen af mangfoldighed og inklusion i organisationen.
  • At uligheden i sundhed og kræft formindskes.