Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Anny Winther, der er på valg til hovedbestyrelsen.

Anny Winther 

Født: 1951

By: Støvring 

Stilling: Regionsrådsmedlem, tidl. Borgmester og kommunalpolitiker, tidl. Formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, tidl. medlem af Det Centrale Handicapråd

Uddannelse: Hospitalsøkonoma, ejendomsmægler, regnskabsvæsen

Tlf.: 30 35 21 23
Mail: Anny.winther@rn.dk

Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse:

  • Mangeårigt medlem af Kræftens Bekæmpelse.
  • Medlem af Forretningsudvalget (2022) og Hovedbestyrelsen (2020)

Andre tillidshverv:

  • Ambassadør for KB i Støvring/Rebild kommune og engageret i de lokale landsindsamlinger for frivillig initiativer.
  • Suppleant i Rebild lokalafdeling

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for:

  • Patientrettigheder, forebyggelsesindsatser og ny forskning.
  • Sikre et godt samarbejde med de regionale og lokale foreninger/afdelinger, der forestår de lokale arrangementer året rundt.
  • KB som den troværdige patientforening i forhold til patient, pårørende og offentligheden.

Fokus på følgende tre temaer: 

  • At der lyttes til både patienter og pårørende, og de inddrages i behandlingsforløbet. Patienter med senfølger skal i langt højere grad tages alvorligt og tilbydes behandling. Det gælder om at få flere gode leveår.
  • Viden om folkesundhed skal medvirke til at ændre dårlige vaner, når det gælder kost, motion, søvn, vægt, sol, alkohol, tobak og nikotinholdige produkter. Forebyggelse af kræft skal prioriteres – og kan synliggøres ved lokale arrangementer.
  • Ny forskning bidrager til langt bedre diagnosticering og behandlingsmetoder inden for alle kræftsygdomme. Vidensdeling både nationalt og internationalt er afgørende.