Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Claus de la Porte, der er på valg til hovedbestyrelsen.

Claus de la Porte

Født: 1958

By: Gentofte

Stilling: Pensionist, PR-konsulent

Uddannelse: Student, sergent, shipping, procesledelse

Tlf.: 40 62 48 83
Mail: dont@paniq.com

Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse:

Deltagelse i patientforeningsmøder/kurser, Kræftforskningsdage21+22, Hoved-Halskræftdag 21+22, Lægedage 2022+23,  KB Hovedbestyrelsesmøde 2023, Møde om Senfølger i Nyborg 2021

Andre tillidshverv: 

Bestyrelsesmedlem og landskursusansvarlig Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede, udpeget til og - medlem af - Videnskabsetisk Medicinsk Komité (3) 2022-25

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for:

  • Ensartet patientbehandling i landets kommuner og regioner, herunder diagnosticering, lige tildeling af hjælpemidler og støtte til pårørende. Begrænsning af ulighed inden for sundhedsvæsenet, regioner og kommuner. Fælles national udvikling.

Fokus på følgende tre temaer: 

1. Senfølger: Vi har i Danmark ca. 250.000 overlevere efter livstruende sygdom (og deres pårørende), der lider af senfølger i større eller mindre grad. Vi mangler en ensrettet, målrettet national strategi, der forener ligelig behandling regionalt, kommunalt og lægeligt, både geografisk, socialt og sundhedsfagligt

2. Palliation: Vi har behov for en ændring i måden at tænke behandling af livstruende sygdom (og de ramtes pårørende). Der skal fra behandlingsstart indtænkes empatisk kommunikation, patient (og pårørende) involvering i forløbet, individualiseret dialog og personaliseret behandlingsforløb, fra start til slut – og videre i livet med evt. senfølger.

3. Uddannelse af fremtidige speciallæger, sundhedspersonale og forskning jf. ovenstående; vi skal nytænke måden vi behandler patienter (og deres pårørende), da det i sidste ende vil komme ikke alene de sygdomsramte, men også samfundet til gavn, da den øgede åbenhed og patient-nærvær vil mindske fortielser, spildtid og misforståelser – os alle til gavn!