Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Herdis Hansen, der er på valg til hovedbestyrelsen.

Herdis Hansen

Født: 1963

By: Ulfborg

Stilling: Hospicechef på Anker Fjord Hospice

Uddannelse: Sygeplejerske

Tlf.: 40435588
Mail: herdis.hansen@ankerfjordhospice.dk

Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse:

  • Medlem af Kræftens Bekæmpelses Regionsudvalg

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for:

  • Som hospicechef på 16. år har jeg en bred erfaring med/viden om den palliative indsats og ved, at der fortsat er mange forbedringsområder. Rigsrevisionen kom i 2021 med en skarp kritik af området, og både regioner og kommuner har efterfølgende iværksat handleplaner. Disse tiltag vil jeg arbejde for skal følges og effekten heraf kvalificeres.
    Ligeledes vil jeg have fokus på, at Kræftens Bekæmpelse arbejder for, at den palliative indsats skal tilbydes langt tidligere i et sygdomsforløb – gerne fra diagnosetidspunktet.

Fokus på følgende tre temaer: 

1. Ulighed i sundhed
De seneste års fremskridt på kræftområdet har ikke gavnet alle lige meget. Der er behov for politiske tiltag og strukturelle indsatser, hvis ulighed i kræft skal reduceres. Der er samtidig behov for flere ressourcer til at styrke både forskningen og de indsatser, som er målrettet social ulighed. Jeg ser mange gode initiativer under Kræftens Bekæmpelses pejlemærke mod 2025 ”Mindre ulighed i Kræft”, som jeg vil arbejde for får vind under vingerne frem imod 2025.

2. Unge og rygning/nikotinposer/snus
Alt for mange unge ryger, bruger nikotin poser/snus og andre skadelige nikotinprodukter – og derfor bør Kræftens Bekæmpelse se på, om der anvendes de rigtige informationsplatforme og metoder for at nå de unge. Jeg vil blandt andet arbejde for, at Kræftens Bekæmpelse får et større fokus på målrettet materiale til børn og unge.

3. Pårørende
Som pårørende er der særligt tre områder, man skal forholde sig til. Det er egne behov og grænser, forholdet til den syge og mødet med sundhedsvæsenet. Statistikker viser, at hver 5. pårørende selv bliver syg – måske stiller vi for store krav til de pårørende? Jeg vil arbejde for et større fokus på, hvordan vi i Kræftens Bekæmpelse kan arbejde for bedre betingelser for de pårørende.