Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Mads Koch Hansen, der er på valg til hovedbestyrelsen.

Mads Koch Hansen 

Født: 1968

By: Fredericia

Stilling: Rådgiver og konsulent på sundhedsområdet

Uddannelse: Speciallæge 

Tlf.: 40 35 82 01 
Mail: mads@madskoch.dk

Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse:

  • Patientstøtteudvalget 2015 - 2021

Andre tillidshverv:

  • Formand for lægeforeningen 2010 - 2015
  • Medlem af DBCG’s bestyrelse 2015 - 2020

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for:

  • Et stærk KB med fokus på hele patientens vej fra diagnose og tilbage i livet. Forebyggelse, rehabilitering og palliation skal, udover god behandling, være i fokus.

Fokus på tre temaer: 

  • Ulighed i sundhed: Der ses en stor og stigende ulighed i sundhed også inden for kræftbehandling. Vi får ganske enkelt ikke alle de samme tilbud, og vi får ikke lige meget ud af de tilbud, vi får.
  • Rehabilitering og palliation: Flere lever med kræft og efter kræft. Jeg vil have fokus på, hvordan man får en god og normal tilværelse efter et forløb, og at der er tilbud, som hjælper patienterne på både kort og lang sigt.
  • Pårørenderollen: Som pårørende til en kræftpatient oplever man alle de ned- og opture, der er gennem et forløb. Man er en vigtig brik, men har ofte svært ved at finde tilstrækkelig hjælp og støtte til sig selv. Kræftens Bekæmpelse skal som forening forsat have fokus på styrkelse af pårørende med relevante aktiviteter og tilbud.