Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Mark Krasnik, der er på valg til hovedbestyrelsen.

Mark Krasnik 

Født: 1951

By: København Ø

Stilling: Overlæge, Risk Manager

Uddannelse: Speciallæge i thoraxkirurgi

Tlf.: 40161662
Mail: mkrasnik@dadlnet.dk

Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse: 

  • Deltaget i arbejdet med forebyggelse af fremtidige Utilsigtede hændelser
  • Arbejdet med at forbedre mulighederne for anvendelsen af de kliniske databaser på kræftområdet
  • Har været medlem siden 1996

Andre tillidshverv:

  • Formand for Lægeforeningen Region hovedstaden
  • Tidligere medlem af Overlægeforeningens bestyrelse med ansvar for bl.a. kvalitetsområdet

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for: 

  • At sikre engagementet i patientinddragelsen, patientsikkerhed og kvaliteten i kræftbehandlingen 

Fokus på følgende tre temaer: 

  • At læringspotentialet i utilsigtede hændelser, erstatningssager og klagesager udnyttes maksimalt med henblik på optimering af patientoplevelsen i behandlingsforløbene

  • Optimering af grundlaget for anvendelsen af de kliniske databaser i arbejdet med at forbedre kvaliteten og behandlingsresultaterne af kræftbehandlingen. Herunder udviklingen af indikatorerne og inddrage patient rapporterede oplysninger i højere grad

  • Sikre optimale og ensartede sammenhængende behandlingsforløb på tværs af specialerne, regionerne og kommunerne