Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Mikael Skytte, der er på valg til hovedbestyrelsen.

Mikael Skytte

Født: 1965

By: Svinninge 

Stilling: Specialist i palliation

Uddannelse: Sygeplejerske

Tlf.: 72 36 20 38
Mail: msky@holb.dk

Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse:

 • Samarbejder med lokalafdeling og regionsudvalg i KB om emner af palliativ karakter, oplæg og arbejdsgrupper.
 • Som hb medlem i de sidste tre år holdt oplæg og deltaget i paneldebatter i KB, kræftforskningsdage og 'Vælg klogt''.
 • Har været med til at udarbejde KB's holdningspapir til den palliative indsats.

Andre tillidshverv:

 • Tillidsrepræsentant for sygeplejersker i Holbæk Kommune.
 • Medlem af det Sundhedsfaglige Råd for Palliativ behandling i Region Sjælland.

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for:

 • Jeg er uddannet sygeplejerske og har arbejdet med palliation siden 2005. De første 10 år på Sankt Lukas Hospice og siden 2017 i Holbæk Kommune som specialist i palliation. Jeg har arbejdet for et Sundhedsfagligt Råd i palliativ behandling, som nu er opstartet i Region Sjælland. Det kan styrke det tværsektorielle samarbejde.
 • Jeg vil arbejde for, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger om tidlig palliativ indsats, kræftrehabilitering og forhåndssamtaler om fremtidigt niveau for pleje og behandling bliver en mere naturlig del i behandlingen af mennesker med livstruende sygdom i kommunen og på vores sygehuse.
 • Jeg ser de palliative indsatser som meget væsentligt både for bedre at kunne lindre borgere samtidig med kræftbehandling, men også for at man som borger bedre kan have indflydelse på, hvad der ønskes af livet som kræftsyg, og hvad der kan give livskvalitet i den sidste del af livet. Her er jeg også meget tilhænger af en stærk rehabilitering og senfølgebehandling.
 • Jeg er også opmærksom på, hvornår behandlinger ønskes afsluttet, så borger ikke oplever at bruge sin tid på udsigtsløse behandlinger.
 • Et stærkt kommunalt engagement er en forudsætning for at styrke palliationen som helhed og give et bedre tværsektorielt samarbejde til gavn for kræftsyge borgere og pårørende. Jeg argumenterer for, at der skal laves en palliativ kvalitetsstandard til kommunerne.

Fokus på følgende tre temaer: 

 • Styrke palliativ indsats i kommunalt regi
 • Samtænke palliation og rehabilitering
 • Styrke samtaler om det fremtidige niveau for pleje og behandling