Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Per Gandrup, der er på valg til hovedbestyrelsen.

Per Gandrup 

Født: 1947

By: Aalborg

Stilling: Fhv. klinikchef

Uddannelse: Læge

Tlf.: 21 44 83 71 
Mail: gandrup@dadlnet.dk

Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse:

 • Aalborg Lokalforening
 • Regionsudvalget i Nordjylland
 • Hovedbestyrelsesmedlem, de sidste 4 år som næstformand

Andre tillidshverv:

 • Læge, kræftkirurg, senest klinikchef for kirurgi, den medicinske kræftbehandling (onkologi) samt palliation på Aalborg Universitetshospital

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for:  

 • At sikre det nødvendige sammenspil mellem foreningens frivillige på alle niveauer. De over 45.000 frivillige er fundamentet for vor patientorganisations virke.
 • Som en respekteret interesseorganisation, kan og skal vi sikre os den nødvendige indflydelse i den sundhedspolitiske debat.
 • De mange gode resultater til gavn for patienter og pårørende skal vi fortsætte med.
 • Det er nødvendigt fortsat at følge monitoreringen af pakkeforløb for kræft.
 • Vi skal kontinuerligt kontrollere, at sundhedsvæsenet lever op til egne målsætninger, og at Sundhedsloven overholdes. Kun gennem et hurtig, ensartet og målrettet forløb kan en mistænkt kræftdiagnose be- eller afkræftes og behandling startes.
 • Forskning, hvor vi anvender næsten 2/3 af vore midler, skal fortsat støttes, gerne i større udstrækning. Nye behandlingsresultater skal hurtigt implementeres, så alle patienter uafhængig af geografi tilbydes samme evidensbaserede behandling. Patient og pårørende skal både høres og involveres i den tilbudte behandling.
 • Forebyggelse skal prioritere højt. Det enkelte individ spiller en stor rolle.
 • Information fra vor forening, baseret på evidens, er afgørende for borgeren opnår nødvendig viden. Helt afgørende er det dog, at politikerne udfærdiger en national forebyggelsesplan omhandlende de største risikofaktorer for kræft.
 • Vi ved fra forskning at 4 af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Lad os sammen være med til at opfylde vor mission at færre får kræft.
 • En national forebyggelsesplan med strukturerede indsatser, vil samtidig være med til at mindske ulighederne på sundhedsområdet, både geografisk og socialt.

Fokus på tre temaer: 

 • Sikre nødvendig implementering af nationale beslutninger til gavn for patienter og pårørende (Børn og unge som pårørende, Knæk Cancer bevillinger, senfølger, palliation oma)
 • Ulighed i sundhed, både i udredning og behandling skal mindskes, gerne gennem målrettede tilbud til socialt sårbare borgere
 • En national forebyggelsesplan er en absolut nødvendighed