Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Per Larsen, der er på valg til hovedbestyrelsen.

Per Larsen

Født: 1945 

By: Rødovre

Stilling: Fhv. chefpolitiinspektør, fhv. særlig rådgiver i Københavns Kommune og fhv. formand for Børnerådet

Udannelse: Realeksamen, handelsmedhjælper eksamen, politiets grund- og lederuddannelse, merkonom i regnskab og graduate fra FBI National Academy

Tlf.: 51 64 99 00
Mail: perogbente@live.dk

Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse:

 • Medlem af hovedbestyrelsen 2010-2011
 • Vicepræsident 2011-2020
 • Medlem af hovedbestyrelsen 2020-2023
 • Global hero of hope
 • Ambassadør for Stafet for livet
 • Formand for Støttekommiteen for Kræftens Bekæmpelse
 • Medlem af revisionsudvalget

Andre tillidshverv:

 • Præsidiemedlem i UNICEF-Danmark
 • Medlem af Etisk udvalg i DBU
 • Bestyrelsesmedlem i Antoniusfonden

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for:

 • Jeg har siden 2008 haft kontakt med Kræftens Bekæmpelse efter min første kræftoperation. Jeg fik lejlighed til at holde fightertalen ved stafet for livet i København.
 • Jeg har senere været gennem adskillige kræftoperationer og i tilgift hertil operationer i hjerte og hjerne (har det iøvrigt fint og er i god form), så man må sige, at jeg har en betydelig patienterfaring.
 • Jeg går stærkt ind for åbenhed i bredeste forstand, særligt af hensyn til såvel patienter som pårørende, og jeg har i mange år arbejdet målrettet ved aktiviteter over hele landet på at fjerne/dæmpe de tabuer, der desværre stadig findes.
 • Kræftens Bekæmpelses synlighed og troværdighed skal fastholdes og gerne udvikles yderligere.
 • Det har gennem årene været meget livsbekræftende at være deltager i bestræbelserne på at yde bedst mulig støtte til opfyldelse af KB’smål, og jeg har stor lyst til at tage en tørn til.
 • Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg fortsat bestræbe mig på, som tidligere nævnt, at synliggøre kræftsagen så meget som muligt i bredeste forstand, og i tilslutning til dette vil jeg yderligere bl.a. fokusere på følgende tre temaer

Fokus på tre temaer: 

 • Få endnu stærkere tag i befolkningen lokalt gennem lokalforeningernes initiativer, bl.a. Lyserød lørdag, stafet for livet og knæk cancer. I denne sammenhæng søge at synliggøre vores mange rådgivnings- og støttetilbud, så de benyttes af endnu flere såvel patienter som pårørende.
 • Fortsætte det stærke fokus på børn som pårørende sammen med andre interessenter på børneområdet.
 • Bedre koordinering ved flere sygdomsforløb (multisyge). Patientansvarlig læge.