Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Rolf Dalsgaard Johansen, der er på valg til hovedbestyrelsen.

Rolf Dalsgaard Johansen 

Født: 1974

By: Hedensted

Stilling: Direktør i Haderslev Kommune med ansvar for Social & Sundhed 

Uddannelse: Cand.Merc og MBA

Tlf.: 40 15 95 72 
Mail: rolf.d.johansen@gmail.com

Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse: 
Medlem 

Andre tillidshverv: 

 • Hovedbestyrelsesmedlem i Kommunale Velfærdschefer (Socialchefforeningen)
 • Formand for foraet af sygehus- og sundhedsdirektører samt almen praksis i Syddanmark 
 • Medlem af formandskabet for alle sundhedsdirektører i Syddanmark 
 • Styregruppemedlem i Tværssektorielt Forskningscenter Syddanmark 
 • Deltager i nationale sundhedsfora, herunder KL's Sundhedsstrategiske gruppe og WHO Healthy City Network

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for: 

 • At vi arbejder ud fra et helhedssyn, der også inddrager livet efter endt behandling 
 • At vi styrker samarbejdet mellem Kræftens Bekæmpelse og andre foreninger 
 • At vi bidrager til at udbygge antallet af tilbud til pårørende 
 • At foreningen fortsat er en troværdig og offensiv sundhedsaktør 

Fokus på tre temaer: 

 • Et fleksibelt arbejdsmarked: Mennesker der skal leve et liv med kræft, rummer samtidig mange ressourcer. Vi har brug for et arbejdsmarked, der har den rummelighed, der gør, at der er plads til at vende tilbage, med måske begrænset funktionsevne og følgevirkninger. Det kan handle om alt fra en rolig tilbagevenden, indretning af arbejdsplads, fleksibel arbejdstid med mere.

 • Sammenhængende behandling- og rehabiliteringsforløb: Vi har brug for at sikre en bedre overgang til tiden efter behandling og arbejde for en højere grad af sammenhæng til opfølgning og rehabiliteringsforløb, således det ikke er op til den enkelte pårørende. Og pårørende er en kæmpe støtte, der bør inddrages mest muligt i rehabiliteringsforløbet. Men pårørende kan også selv have behov for støtte. Det er et vigtigt lokalt og nationalt fokuspunkt.  

 • Mindskelse af uligheden i sundhed: Også kræft rammer socialt skævt. Jeg vil således have fokus på at sikre, at der reelt findes oplysnings- og behandlingstilbud til alle befolkningsgrupper. Her har kommunerne erfaring i at få alle, uanset alder og uddannelse, tilbage til det liv, som de oplever som det gode liv. For langt de fleste mennesker rummer det gode liv fællesskaber med andre mennesker, som blandt andet findes i foreningslivet.